Fagmøte biogass og husdyrgjødsel


Torsdag 16. desember 2010 var det fagmøte om biogass og husdyrgjødsel på Sømna Kro og Gjestegård. Lars Nesheim, forsker ved Bioforsk, og Svein Lilleengen, bonde og ingeniør, var meget engasjerte foredragsholdere.


 
 
Presentasjoner fra fagmøtet:
Husdyrgjødsel og jordbearbeiding (pptx) ved Lars Nesheim
Biogass-presentasjon (pdf) ved Svein Lilleengen
Basiskurs biogass (pdf) ved Svein Lilleengen
 
Bonde og ingeniør Svein Lilleengen har i over ti år vært blant Norges ledende innen praktisk kompetanse på drift av biogassanlegg i landbruket. På gården på Ørlandet utenfor Trondheim har han drevet eget biogassanlegg. Han har også i mange år drevet foredragsvirksomhet om emnet og vært en entusiast og pådriver for biogass og miljøvennlig landbruk, overfor både kolleger og myndigheter. Nå har han samlet noe av sin kunnskap og erfaring i ei bok. Bokutgivelsen er støttet av Innovasjon Norge.
 
 Svein Lilleengen
 
Lars Nesheim er forsker ved Bioforsk i Stjørdal, og har arbeidet mye med spørsmål knyttet til husdyrgjødsel. Han har god kjennskap til Nordland gjennom tidligere arbeide i fylket.  Emne for hans foredrag er husdyrgjødsel og jordarbeiding - i lys av klimautfordringene. Effektiv utnyttelse av husdyrgjødsel og riktig jordarbeiding kan, i tillegg til å sikre god resirkulering av næringsstoffene og spare inn gjødselkostnader, bidra til å redusere klimagassutslippene fra jordbrukssektoren.
 
 Lars Nesheim
 Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut