Elgbeitetaksering i gang på Sør-Helgeland


Bestandsplanrådet for Brønnøy og Sømna har tatt initiativ til å få gjennomført en elgbeitetaksering denne våren. Takseringen skal gjøres både i Sømna, Vevelstad og Brønnøy, og de første linjene er allerede gått.


 
 

Finansieringen til denne takseringen er et spleiselag mellom statlige viltfond, Statens vegvesen og viltfondene i de deltakende kommunene. Selve takseringen gjennomføres i regi av landbruksetaten i Brønnøy kommune, på oppdrag fra Bestandsplanrådet.

Brønnøy kommune gjennomførte i 2003 en Grunnlagstaksering av elgbeitene, og årets taksering er derfor en mindre omfattende oppfølging av denne. For Sømnas og Vevelstads del er dette deres første taksering.

Selve takseringsarbeidet startet opp i de allerede snøfrie områdene ut mot havet, og fortsetter innover landet og opp i fjelldalene etterhvert som snøen smelter der. Takseringen forventes ferdig inne midten av juni.

Er du interessert i framdriften og eventuelle
"førstehåndsinntrykk" i dette arbeidet, 
kontakt:

Landbruksetaten i Brønnøy på tlf 750 12080.Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut