Biogass – en del av løsningen


Prosjekt Biogass Midt-Norge Sømna kommune har med støtte fra Statens landbruksforvaltning og i lag med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fosen næringshage og 3 kommuner i Trøndelagsfylkene gjennomført et prosjekt knyttet til Biogas. Prosjektet har utviklet en metode for å optimalisere både plassering og logistikk for sentraliserte biogassanlegg.


 
 

Prosjektet har utviklet en metode som analyserer muligheter for etablering av sentraliserte biogassanlegg basert på husdyrgjødsel. Metoden bruker GIS-verktøy (geografiske informasjonssystemer), som er digitale kart som kan brukes til å analysere f.eks beste beliggenhet av et anlegg ut i fra gitte kriterier.

Analysen har sett på hvor mange gårder i hver kommune som har tilstrekkelig gjødsel å levere til et gårdsbasert biogassanlegg og om det er potensial for å utnytte gassen i hver kommune. Dette har tatt utgangspunkt i kartlegging av fordeling og tetthet av gårder med husdyrgjødsel i fem kommuner i Midt-Norge, henholdsvis Ørlandet, Meldal, Orkdal, Sømna og Brønnøy.

 Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut