21. september 2007 overtar Statens kartverk ansvaret for tinglysing i fast eiendom fra Brønnøy tingrett


Tinglysing for kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad vil fra denne dato skje ved Statens kartverks hovedkontor i Hønefoss.Torsdag 20. september vil være siste dag Brønnøy tingrett formelt har tinglysingsmyndighet. Fredag 21. september vil tinglysingsmyndigheten ligge hos Statens kartverk.
 
Dokumenter som kommer inn til Brønnøy tingrett fredag 21. september, oversendes til Statens kartverk og registreres i Grunnboken mandag 24. september av Statens kartverk. Dokumentene vil imidlertid få prioritet fra fredag 21. september. Dokumenter som kommer til Brønnøy tingrett fra og med mandag 24. september, vil bli returnert til innsender.
 
Etterskuddsbetaling ved Statens kartverk
Tinglysing av rettigheter i fast eiendom ved Statens kartverk faktureres i etterkant. Statens kartverk fast­setter gebyrer og avgifter og sender faktura til den som har begjært tinglysingen.
 
På alle dokumenter som skal tinglyses skal det påføres innsenders organisasjonsnummer eller fødselsnummer i egne rubrikker eller øverst til venstre i de standardiserte skjemaene. I de tilfeller innsenderen er en underenhet av en organisasjon, for eksempel en bankfilial eller en eiendomsmeglerfilial, skal denne underenhetens organisasjonsnummer brukes, i tillegg til navn og adresse. Dette vil sikre at dokumentene raskt returneres til riktig adresse og ikke må omveien om hovedkontoret. Faktura vil også bli sendt til samme adresse. For nærmere informasjon: www.tinglysing.no.
 
NB! Tinglysing ved Brønnøy tingrett fram til og med 20. september skal fortsatt forskuddsbetales.
 
Tinglys i god tid før overføringen
For å unngå problemer i forbindelse med overføringen, anbefales det at forestående tinglysing skjer i god tid før overføringen eller å vente til overføringen er gjennomført.
 
 
Kontaktinformasjon Tinglysingen (fra overføringsdato)
Statens kartverk, Kartverksveien 21, Hønefoss
Postadresse: Statens kartverk, Tinglysingen, 3507 Hønefoss
Ekspedisjonstid: 09–14
Telefon: 32 11 88 00 (08–14)
Telefaks: 32 11 88 01
E-post: tinglysing@statkart.no
Hjemmeside: www.tinglysing.noSist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut