Formannskapskontor


Gro Steen
Formannskapssekretær
Gro Steen


Sømna kommunes sentraladministrasjon består av formannskapskontoret, lønns og personalkontoret, økonomikontoret samt IT.


Rådmann Signar Kristoffersen er kommunens administrative leder og er bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. 

Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak og for administrative vedtak fattet etter delegert myndighet. 

Hans nærmeste medarbeider på formannskapskontoret er formannskapssekretæren som har et ansvar både i forhold til politisk og administrativt sekretariat.

Kommunens to viktigste hovedoppgaver er å være tjenesteprodusent samt å være samfunnsutvikler.


Kommunen er organisert i en flat struktur.  Det betyr at det er direkte forbindelse mellom ledelsen for den enkelte avdeling og rådmannen.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut