Ledig stilling


jobbportalen-logo.jpg  
Søk etter ledige stillinger i Sømna kommune på Jobbportalen
navlogo.gif
Søk etter ledige stillinger i Sømna registrert hos NAV arbeid
 

Opplev Sør-Helgeland -
(videoen er produsert av Vega Media for Omdømmeprosjektet i Torgar Næringshage)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sømna kommune

Velkommen til herlige Sømna kommune, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård.

Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater kan det tenkes du kommer til å stortrives på Sør-Helgeland.

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinterativiteter. Eks. ski, sykkel, håndball, fotball osv. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv. Kommunen har to nyrenoverte skoler og et godt helsetilbud.

Med våre ca. 2.050 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunesentret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund med lufthavn og hurtigruteanløp ligger 40 km fra kommunesentret Vik. Sømna kommune sysselsetter 190 årsverk og har et brutto budsjett på 210 mill. kroner.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pedagogisk leder

Ved Sømna barnehage er følgende stillinger ledig:

 • 70 % fast stilling som pedagogisk leder f.t i avd. Berg barnehage
 • 100 % vikariat som pedagogisk leder f. t i avd. Vik barnehage, 15.8.17-14.8.18 med mulighet for fast stilling.

Sømna barnehage er organisert som en enhet med f. t 5 avdelinger fordelt på 2 hus. Avd. Berg har 3 avdelinger med plass til 42 barn daglig. Avd. Vik har 2 avdelinger med plass til 26 barn daglig. Begge barnehagene har umiddelbar nærhet til nærmiljø, skog og mark. Vårt hovedfokus er at barna gjennom trivsel, lek og samspill med andre skal få styrket sin sosiale og språklige kompetanse. Kompetente, aktive og engasjerte medarbeidere skal styrke kvaliteten på tilbudet. Pedagogisk leder skal lede barnegruppen i utviklings- og danningsprosesser. Lede og veilede personalet i det faglige arbeidet. Lede og sørge for at vedtatte mål og planer blir gjennomført.

Kvalifikasjoner:

Er du en engasjert relasjonsarbeider med kunnskap, pågangsmot, endringskompetanse og evne til begeistring – så er du kanskje akkurat den vi søker etter.
Du må inneha:

 • Godkjent 3- årig utdanning som barnehagelærer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • En anerkjennende væremåte
 • Evne til refleksjon rundt eget og andres arbeid
 • Datakunnskap

 

Barne- og ungdomsarbeider

I Sømna barnehage er det ledig 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider.

Sømna barnehage avdeling Vik består av to avdelinger med til sammen 26 plasser. Sømna barnehage avdeling Berg består av 3 avdelinger med 42 plasser. Barnehagen har en styrer og pedagogiske ledere på alle avdelingene. Vårt hovedfokus er at barna gjennom trivsel, lek og samspill med andre skal få styrket sin sosiale og språklige kompetanse. Kompetente, aktive og engasjerte medarbeidere skal styrke kvaliteten på tilbudet. Barnehagen har fokus på tidlig innsats.

Barne- og ungdomsarbeideren vil i samarbeid med de pedagogiske lederne og spesiallærer arbeide opp mot enkeltbarn med spesielle behov og være en ekstra styrking i grupper av barn, både ved avdeling Vik og Berg.

Vi ønsker søkere med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Det er en fordel med erfaring evt videreutdanning fra/innen denne type arbeid. Lang erfaring innen dette feltet kan kompensere for manglende formell utdanning.

Vi ønsker medarbeider som er:

 • Tydelig grensesetter og god voksen rollemodell
 • En anerkjennende væremåte
 • Selvstendig, fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert

 

 

Felles for stillingene:

Skikkethet for stillingene vil bli særlig vektlagt. Politiattest av ny dato må fremlegges ved ansettelse.

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på kvalitet og utvikling.
 • Et godt fagmiljø med samarbeid på tvers av avdelingene.
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunens regulativ.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt styrer Ingunn Iversen mobil 913 45 887.

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, Kystveien 84 A, 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 08.06.17                

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Driftstekniker/Håndverker

 

Sømna kommune søker etter driftstekniker/håndverker i 100 % fast stilling med tiltredelse snarest.

Driftsteknikerne i kommunen er organisert under Teknisk enhet, eiendomsseksjonen. Arbeidssted for tiden Vik skole.

Hovedarbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Vedlikehold av bygningsmasse
 • Restaurering
 • Betjening av SD-anlegg
 • Drift og vedlikehold av tekniske anlegg

Arbeidsoppgavene vil kunne endres i forhold til de oppgaver og resultater enheten samlet skal ivareta. Det kan påregnes å inngå i kommunale beredskapsoppgaver.

Vi søker etter medarbeider med:

 • Relevant fagbrev og/eller håndverksmessig praksis, samt kunnskap innen tekniske fag og driftskontroll system.
 • Gode samarbeidsevner, evne til å arbeide selvstendig og stor grad av fleksibilitet.

Skikkethet for stillingen vil bli særlig vektlagt. Helseattest av ny dato må fremlegges ved ansettelse. Søker må disponere egen bil.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef teknisk Nils Ivar Sund tlf. 75 01 50 31 eller mobil 95 83 65 62.

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, Kystveien 84, 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 06.06.17

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Støttekontakter

 

Vi søker personer med initiativ, godt humør og ønske om å bidra med litt krydder i hverdagen. Miljøtjenesten har ett stort behov for støttekontakter, til sammen 15 timer i uka, fordelt på ettermiddager og helg. Dette kan fordeles på en eller fler personer.

Oppgaven går ut på å være med på og å ta intiativ til aktiviteter som gir brukeren adspredelse fra hverdagen. Antall timer varierer fra 1,5 til 4 timer i uka pr bruker (tilsammen 15 timer). Fordel om du er over 18 år og har førerkort. Politiattest er påkrevet.

Ta kontakt hvis du er interessert eller har spørsmål til stillingen.

Torstein Graven
Avdelingsleder miljøtjenesten og hjemmesykepleien
Tlf: 75015147 / 75015144 / 75015120 Mail: torstein.graven@somna.kommune.no

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vikar på legekontoret - støttepersonellsiden

 

Legekontoret i Sømna har behov for vikar på støttepersonellsiden i perioder med ekstra mye arbeid og ved evt sykefravær. Vikaren må kunne stille opp på kort varsel.

Vi ønsker fortrinnsvis søkere med helsesekretærutdannelse men søkere med sekretærutdannelse og/eller praksis fra legekontor eller praksis fra annen merkantil stilling vil bli vurdert.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Laila Estensen tlf. 75 01 51 00 eller mobil 47 64 74 39.

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, Kystveien 84A, 8920 Sømna.

Søknadene sendes snarest og vil bli vurdert fortløpende.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vil du utvikle, påvirke og forbedre? Da har vi jobben for deg!

 
Livsglede i Sømna – folkehelse i fokus Hvordan et menneske opplever å bli møtt, sett og forstått i tjenesteapparatet er av stor betydning. Det handler om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og livsproblemer rammer. Gjennom å sette fokus på, og skape muligheter for mestring vil vi forebygge mer og behandle mindre.
 
Det handler om mennesker.  Miljø og psykiatritjenesten i Sømna kommune vil bidra til ​økt bevissthet og tillit til egne ressurser hos de som trenger oss. Åpenhet, respekt samt realistiske krav og mål er viktig. Vi er ikke kun syke eller friske - livet inneholder mange nyanser. Mestring gir bedre livskvalitet, bedre helseopplevelse, og opplevelse av sammenheng i hverdagen.
 
Nært, fleksibelt og enkelt Du får jobbe med mennesker i alle aldre med ulike helseutfordringer og oppfølging. Dine arbeidsoppgaver ligger i hovedsak på forebyggende og koordinerende arbeid i nært, tverrfaglig samarbeid med kolleger som alle har bruker i fokus.Vi jobber i en organisasjon som preges av åpenhet, utvikling, samhold og enkelhet. Prosesser tar ikke lang tid, organisasjonen har en sprek holdning som bidrar til et nært samarbeid, vi vet hva vi skal gjøre og sørger for at det blir gjort. Sammen hjelper vi mennesker til erkjennelse, eierskap, ansvar og muligheter.  
 
Nå søker vi deg som vil, våger og kan bidra til å utvikle, påvirke og forbedre tjenesten for våre brukere. 
● Din fortid viser oss hva du HAR gjort, og legger grunnlaget for den kompetanse du behøver. 
● Din personlighet viser hva du KAN GJØRE når du skaper din fremtid sammen med oss.  
 
Vi søker både en leder, som vil rapportere til pleie- og omsorgssjef og flere medarbeidere
 
Du kan være sosionom, vernepleier, psykiatrisk sykepleier eller ha 3-årig helse/sosial utdanning med videreutdanning eller erfaring fra psykisk helsearbeid. Du må ha et ønske om å jobbe i et faglig miljø, der brukeren er i fokus. Du har v​ilje og evne til fagutvikling, en fleksibel holdning og åpenhet for nye løsninger og arbeidsmetoder. Du har gode kommunikasjonsevner og vil bidra til det gode samarbeid vi allerede har.
 
Vi ønsker deg velkommen til oss. Gode kolleger venter, nydelige omgivelser utloves og forholdene er perfekt for en aktiv fritid. Ta gjerne med deg din partner/familie, her er vi løsningsorienterte og gjør det vi kan for å finne jobb til dere begge.  
 
Flytteutgifter dekkes ved fast ansettelse etter kommunens regulativ og du får en god pensjonsordning. Du behersker norsk, skriftlig og muntlig, og har sertifikat kl. B. Før du ansettes må du legge frem politiattest av ny dato.
 
Når du vil vite mer kontakter du enhetsleder i pleie og omsorg Guro Knygh tlf. 75015122 / mob. 992 25 706
 
Skriftlig søknad vedlagt CV kan sendes Sømna kommune, lønns og personalkontoret, Kystveien 84 A, 8920 Sømna.
 
Søknadsfrist snarest, søknader behandles fortløpende

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 




Sist oppdatert den 24.mai.2017


Tips en venn Skriv ut