Ledig stilling


jobbportalen-logo.jpg  
Søk etter ledige stillinger i Sømna kommune på Jobbportalen
navlogo.gif
Søk etter ledige stillinger i Sømna registrert hos NAV arbeid
 

Opplev Sør-Helgeland -
(videoen er produsert av Vega Media for Omdømmeprosjektet i Torgar Næringshage)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sømna kommune

Velkommen til herlige Sømna kommune, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård.

Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater kan det tenkes du kommer til å stortrives på Sør-Helgeland.

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinterativiteter. Eks. ski, sykkel, håndball, fotball osv. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv. Kommunen har to nyrenoverte skoler og et godt helsetilbud.

Med våre ca. 2.050 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunesentret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund med lufthavn og hurtigruteanløp ligger 40 km fra kommunesentret Vik. Sømna kommune sysselsetter 190 årsverk og har et brutto budsjett på 210 mill. kroner.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Støttekontakter

Vi søker personer med initiativ, godt humør og ønske om å bidra med litt krydder i hverdagen. Miljøtjenesten har ett stort behov for støttekontakter, til sammen 15 timer i uka, fordelt på ettermiddager og helg. Dette kan fordeles på en eller fler personer.

Oppgaven går ut på å være med på og å ta intiativ til aktiviteter som gir brukeren adspredelse fra hverdagen. Antall timer varierer fra 1,5 til 4 timer i uka pr bruker (tilsammen 15 timer). Fordel om du er over 18 år og har førerkort. Politiattest er påkrevet.

Ta kontakt hvis du er interessert eller har spørsmål til stillingen.

Torstein Graven
Avdelingsleder miljøtjenesten og hjemmesykepleien
Tlf: 75015147 / 75015144 / 75015120 Mail: torstein.graven@somna.kommune.no

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vikar på legekontoret - støttepersonellsiden

 

Legekontoret i Sømna har behov for vikar på støttepersonellsiden i perioder med ekstra mye arbeid og ved evt sykefravær. Vikaren må kunne stille opp på kort varsel.

Vi ønsker fortrinnsvis søkere med helsesekretærutdannelse men søkere med sekretærutdannelse og/eller praksis fra legekontor eller praksis fra annen merkantil stilling vil bli vurdert.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Laila Estensen tlf. 75 01 51 00 eller mobil 47 64 74 39.

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, Kystveien 84A, 8920 Sømna.

Søknadene sendes snarest og vil bli vurdert fortløpende.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

LEDIG FAST STILLING SOM REKTOR FOR BERG OG VIK SKOLE

 

Kommunen har to skoler. Berg skole med 95 elever fra 1. til 6. trinn. Vik skole med 183 elever på 1. til 10. trinn. Til sammen er det ca. 54 årsverk.

Begge skolene er ferdig renovert og fremstår som moderne skoler med god tilrettelegging for fremtidsrettet skoledrift på en digital plattform. Alle elevene og lærerne har iPad og det er gjennomført en stor satsing på kompetanseheving for personalet. Dette er et paradigmeskifte i det som er vårt store utviklingsprosjekt, der åpenhet og delingskultur står sterkt. Med dette utgangspunktet utvikler vi en skole med mer praktisk, variert og relevant undervisning. Skolene har felles praksis på klasseledelse og vurdering for læring. Berg skole har nettopp blitt godkjent som dysleksivennlig skole.

Vi er en MOT kommune og kjører MOT programmet Robust ungdom 12-16 år og Skolen som samfunnsbygger.

Fra høsten 2017 innføres felles ledelse med en felles rektor og avdelingsledere. Avstanden mellom skolene er 8 km. For tiden pågår en skolestrukturdebatt som skal behandles politisk i løpet av våren.

Vi søker en rektor med stort engasjement og arbeidskapasitet som evner:

 • Å bygge fellesskap, arbeidsmiljø og organisasjonskultur i samarbeid med de ansatte
 • Å utvikle skolene som en profesjonell organisasjon, med et tydelig læringsoppdrag
 • Å forankre arbeidet med å utvikle en felles pedagogisk plattform
 • Å være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling
 • Å ta initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og evne å gjennomføre nødvendige endringer.
 • Å skape en kollektivt orientert skole gjennom god personalledelse
 • Å utøve ressurs- og økonomistyring som sikrer god undervisning og god læring innenfor tildelte rammer

Kvalifikasjoner:

 • Krav i opplæringslova om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt
 • Ønskelig med skoleledererfaring-/utdanning
 • Erfaring med utviklingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Er en lagbygger som er trygg, visjonær og samlende i lederrollen
 • Er en tydelig og synlig rektor, som er opptatt av elevenes læring og lærernes læringsarbeid
 • Er løsningsfokusert og har en proaktiv og målrettet tilnærming til utfordringer og problemstillinger
 • Evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft
 • Har gode kommunikative ferdigheter og relasjonskompetanse
 • Har en lederstil som preges av involvering og samarbeid

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og viktig skolelederstilling i en kommune som satser på den digitale utviklingen i skolene
 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Deltakelse i regionalt rektornettverk på Sør-Helgeland
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Bistand med å skaffe bolig

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef oppvekst, Ann-Helen Vedal Westerberg på tlf. 75 01 50 15 eller mobil 41274946.

Politiattest av ny dato må fremlegges ved ansettelse.

Søknadsfrist: 03.03.17

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Avd.leder Miljøtjeneste/psykiatri

 

Strukturert, kreativ og fremoverlent avdelingsleder søkes
 
I Sømna kommune er vi stolte av en organisasjon som preges av åpenhet, utvikling, samhold og enkelhet. Her er lite byråkrati, god intern kommunikasjon og et tverrfaglig samarbeid som fungerer. Vi har både spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver hvor vi får ansvar og mulighet til å gjøre mer enn basisoppgavene. Kommunen er i utvikling, derfor søker vi deg som ser muligheter og ønsker å være med å påvirke fremtidens organisasjon.  
 
Som vår nye avdelingsleder innen Miljø og psykiatritjenesten er din personlighet like viktig som utdanning og erfaring. Din vilje og evne til å veilede og skape faglig engasjement bidrar til utvikling. Din lederstil bidrar til en fleksibel holdning, kreativitet og åpenhet for nye løsninger og arbeidsmetoder
 
Som avdelingsleder vil du i samarbeid med lederteamet ha ansvar for å koordinere og utvikle enheten både internt og eksternt. Du er vant til å jobbe målrettet og strukturert.  
 
Pleie og omsorgstjenesten er organisert i fire avdelinger som består av miljø-psykiatritjenesten, hjemmesykepleien, sykehjemsavdeling og institusjonskjøkken med avdelingsleder for hver avd. Din stilling er underlagt enhetsleder i Pleie og Omsorg og du rapporterer direkte dit. Stillingen er delvis administrativ og delvis brukerrettet med 37,5 timers uke dagtid.
 
Vi søker deg med høyere helse eller sosialfaglig bakgrunn og bred ledererfaring fra fagområdene. Erfaring med saksbehandling er en fordel. Du har ​erfaring innen miljøarbeid og arbeidsrettede tiltak, og b​ehersker norsk skriftlig og muntlig
 Vi kan tilby:
 
● Godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt
● En tjeneste med store muligheter for personlig og faglig utvikling
● Et godt nærmiljø
● God pensjonsordning
● Dekning av flytteutgifter ved fast ansettelse etter kommunens regulativ  

Søker må ha sertifikat kl. B. Alle søkere må legge frem politiattest av ny dato ved ansettelse.
 
Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder i pleie og omsorg  Guro Knygh tlf. 75015122 / mob. 992 25 706
 
Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns og personalkontoret, Kystveien 84 A, 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 01.03.17

-------------------------------------------------------------------------------------------

Psykiatrisk sykepleier

 

- Vi befinner oss langt fra sykehus, det gir oss utfordringer og muligheter som gjør at vi vokser både som mennesker og fagpersoner. Vi blir rett og slett veldig flinke sykepleiere! Arbeidsdagen byr på stor variasjon, hvor vi får jobbe selvstendig med stort ansvar, i et faglig sterkt miljø omgitt av dyktige kolleger. Jeg er takknemlig for en arbeidsgiver som verdsetter, tar vare på og alltid legger til rette for videreutvikling. - Bente Næss, sykepleier
 
Som psykiatrisk sykepleier er du direkte underlagt avdelingsleder for miljø og psykiatritjenesten i Sømna kommune. Du kan jobbe med mennesker i alle aldre med ulike helseutfordringer og oppfølging. Arbeidet består både i forebyggende, koordinerende og behandlende arbeid i samarbeid med både interne og eksterne samarbeidspartnere med bruker i fokus.
 
Utover fagutdanning søker vi deg som er/har:
 
● Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt
● Vilje og evne til å veilede og skape faglig engasjement
● Vilje og evne til fagutvikling, en fleksibel holdning og åpenhet for nye løsninger og arbeidsmetoder
● Gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid
● Behersker norsk skriftlig og muntlig
 
Vi kan tilby:
 
● Godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt
● En tjeneste med store muligheter for personlig og faglig utvikling
● Et godt nærmiljø
● God pensjonsordning
● Dekning av flytteutgifter ved fast ansettelse etter kommunens regulativ

Søkere til stilling må ha sertifikat kl. B. Alle søkere må legge frem politiattest av ny dato ved ansettelse.
 
Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder i pleie og omsorg  Guro Knygh tlf. 75015122 / mob. 992 25 706
 
Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns og personalkontoret, Kystveien 84 A, 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 01.03.17

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Sist oppdatert den 17.feb.2017


Tips en venn Skriv ut