Ledig stilling


jobbportalen-logo.jpg  
Søk etter ledige stillinger i Sømna kommune på Jobbportalen
navlogo.gif
Søk etter ledige stillinger i Sømna registrert hos NAV arbeid
 

Opplev Sør-Helgeland -
(videoen er produsert av Vega Media for Omdømmeprosjektet i Torgar Næringshage)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sømna kommune

Velkommen til herlige Sømna kommune, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård.

Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater kan det tenkes du kommer til å stortrives på Sør-Helgeland.

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinterativiteter. Eks. ski, sykkel, håndball, fotball osv. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv. Kommunen har to nyrenoverte skoler og et godt helsetilbud.

Med våre ca. 2.050 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunesentret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund med lufthavn og hurtigruteanløp ligger 40 km fra kommunesentret Vik. Sømna kommune sysselsetter 190 årsverk og har et brutto budsjett på 210 mill. kroner.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Avdelingsleder i Miljø og psykiatritjenesten

 

I Sømna kommune er vi stolte av en organisasjon som preges av åpenhet, utvikling, samhold og enkelhet. Her er lite byråkrati, god intern kommunikasjon og et tverrfaglig samarbeid som fungerer. Vi har både spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver hvor vi får ansvar og mulighet til å gjøre mer enn basisoppgavene. Kommunen er i utvikling, derfor søker vi deg som ser muligheter og ønsker å være med å påvirke fremtidens organisasjon.

Som vår nye avdelingsleder innen Miljø og psykiatritjenesten er din personlighet like viktig som utdanning og erfaring. Din vilje og evne til å veilede og skape faglig engasjement bidrar til utvikling.

Din lederstil bidrar til en fleksibel holdning, kreativitet og åpenhet for nye løsninger og arbeidsmetoder. Som avdelingsleder vil du i samarbeid med lederteamet ha ansvar for å koordinere og utvikle enheten både internt og eksternt. Du er vant til å jobbe målrettet og strukturert.

Pleie og omsorgstjenesten er organisert i fire avdelinger som består av miljø-psykiatritjenesten, hjemmesykepleien, sykehjemsavdeling og institusjonskjøkken med avdelingsleder for hver avd.

Din stilling er underlagt enhetsleder i Pleie og Omsorg og du rapporterer direkte dit. Stillingen er delvis administrativ og delvis brukerrettet med 37,5 timers uke dagtid.

Vi søker deg med høyere helse eller sosialfaglig bakgrunn og bred ledererfaring fra fagområdene. Erfaring med saksbehandling er en fordel. Du har erfaring innen miljøarbeid og arbeidsrettede tiltak, og behersker norsk skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:

● Godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt

● En tjeneste med store muligheter for personlig og faglig utvikling

● Et godt nærmiljø

● God pensjonsordning

● Dekning av flytteutgifter ved fast ansettelse etter kommunens regulativ

Søker må ha sertifikat kl. B. Alle søkere må legge frem politiattest av ny dato ved ansettelse.

Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder i pleie og omsorg

Guro Knygh tlf. 75015122 / mob. 992 25 706

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns og personalkontoret, Kystveien 84 A, 8920 Sømna.
 

Søknader vil behandles fortløpende

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Barnehagelærer - vi søker deg som vil ha en givende jobb og en eventyrlig fritid

 

Du elsker muligheten til å påvirke unge mennesker til å få en god selvtillit, et godt selvbilde og utruste dem til voksenlivet. Du vil gjøre en vesentlig forskjell i hvordan et barn oppfatter seg selv, og har det med seg selv.

Barns behov er umiddelbare. De er ikke alltid tydelige, det krever kunnskap og bevissthet å møte barn i barnehagen på en måte som fremmer trygghet, og gode forutsetninger for lek, læring og vennskap.

Vi har jobb for deg som ønsker fast stilling som pedagogisk leder i Berg barnehage, og for deg som ønsker vikariat som pedagogisk leder i Vik barnehage. Med muligheter for fast stilling.

Sammen med kompetente, aktive og engasjerte kolleger vil vi styrke kvaliteten på vårt tilbud. Som pedagogisk leder har du ansvaret for å lede barnegruppen i utviklings- og danningsprosesser.
Personalansvar gjennom ledelse og veiledning i det faglige arbeidet, samt sikre at vedtatte mål og planer blir gjennomført.

Sammen jobber vi for at små og store skal kjenne at de vil, våger og kan lykkes.
Du får jobbe i en organisasjon som preges av åpenhet, utvikling, samhold og enkelhet. Stor takhøyde, ansvar og påvirkningskraft, i en hverdag hvor alvor og humor går hånd i hånd. Du vil bidra til vårt gode arbeidsmiljø preget av nært samarbeid, og med fokus på kvalitet og utvikling.

Har du engasjement, kunnskap, pågangsmot, endringskompetanse og evne til begeistring – ja da vil vi høre fra deg!

Du har:

  • Godkjent 3- årig utdanning som barnehagelærer
  • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
  • En anerkjennende væremåte
  • Evne til refleksjon rundt eget og andres arbeid
  • IT-kunnskaper

Lønn etter avtale, dekning av flytteutgifter etter kommunens regulativ, pensjonsavtale m.m.

Skap din fremtid sammen med oss - når kan du begynne?

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Assisterende styrer Ann Helen Johansen mobil 917 00 184.

Skriftlig søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, Kystveien 84 A, 8920 Sømna.


Søknader behandles fortløpende                

Det er omveiene og sidesporene som beriker livet ditt. Opplev øyeblikk av lykke og flyktige gleder du ellers ville gått glipp av. I Sømna lever vi det gode liv, her finner du ro i sjela og magi i naturen. Med vennlige og sjarmerende mennesker blir du varmt tatt imot og ønsket velkommen av engasjerte innbyggere som vil at du skal trives og ha det bra.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Støttekontakter

 

 

Vi søker personer med initiativ, godt humør og ønske om å bidra med litt krydder i hverdagen. Miljøtjenesten har ett stort behov for støttekontakter, til sammen 15 timer i uka, fordelt på ettermiddager og helg. Dette kan fordeles på en eller fler personer.

Oppgaven går ut på å være med på og å ta intiativ til aktiviteter som gir brukeren adspredelse fra hverdagen. Antall timer varierer fra 1,5 til 4 timer i uka pr bruker (tilsammen 15 timer). Fordel om du er over 18 år og har førerkort. Politiattest er påkrevet.

Ta kontakt hvis du er interessert eller har spørsmål til stillingen.

Torstein Graven
Avdelingsleder miljøtjenesten og hjemmesykepleien
Tlf: 75015147 / 75015144 / 75015120 Mail: torstein.graven@somna.kommune.no

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vikar på legekontoret - støttepersonellsiden

 

Legekontoret i Sømna har behov for vikar på støttepersonellsiden i perioder med ekstra mye arbeid og ved evt sykefravær. Vikaren må kunne stille opp på kort varsel.

Vi ønsker fortrinnsvis søkere med helsesekretærutdannelse men søkere med sekretærutdannelse og/eller praksis fra legekontor eller praksis fra annen merkantil stilling vil bli vurdert.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Laila Estensen tlf. 75 01 51 00 eller mobil 47 64 74 39.

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, Kystveien 84A, 8920 Sømna.

Søknadene sendes snarest og vil bli vurdert fortløpende.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Sist oppdatert den 12.jul.2017


Tips en venn Skriv ut