Ledig stilling


jobbportalen-logo.jpg  
Søk etter ledige stillinger i Sømna kommune på Jobbportalen
navlogo.gif
Søk etter ledige stillinger i Sømna registrert hos NAV arbeid
 

Opplev Sør-Helgeland -
(videoen er produsert av Vega Media for Omdømmeprosjektet i Torgar Næringshage)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sømna kommune

Velkommen til herlige Sømna kommune, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård.

Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater kan det tenkes du kommer til å stortrives på Sør-Helgeland.

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinterativiteter. Eks. ski, sykkel, håndball, fotball osv. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv. Kommunen har to nyrenoverte skoler og et godt helsetilbud.

Med våre ca. 2.050 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunesentret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund med lufthavn og hurtigruteanløp ligger 40 km fra kommunesentret Vik. Sømna kommune sysselsetter 190 årsverk og har et brutto budsjett på 210 mill. kroner.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Støttekontakter
 

Vi søker personer med initiativ, godt humør og ønske om å bidra med litt krydder i hverdagen. Miljøtjenesten har ett stort behov for støttekontakter, til sammen 15 timer i uka, fordelt på ettermiddager og helg. Dette kan fordeles på en eller fler personer.

Oppgaven går ut på å være med på og å ta intiativ til aktiviteter som gir brukeren adspredelse fra hverdagen. Antall timer varierer fra 1,5 til 4 timer i uka pr bruker (tilsammen 15 timer). Fordel om du er over 18 år og har førerkort. Politiattest er påkrevet.

Ta kontakt hvis du er interessert eller har spørsmål til stillingen.

Torstein Graven
Avdelingsleder miljøtjenesten og hjemmesykepleien
Tlf: 75015147 / 75015144 / 75015120 Mail: torstein.graven@somna.kommune.no

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vikar på legekontoret - støttepersonellsiden

 

Legekontoret i Sømna har behov for vikar på støttepersonellsiden i perioder med ekstra mye arbeid og ved evt sykefravær. Vikaren må kunne stille opp på kort varsel.

Vi ønsker fortrinnsvis søkere med helsesekretærutdannelse men søkere med sekretærutdannelse og/eller praksis fra legekontor eller praksis fra annen merkantil stilling vil bli vurdert.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Laila Estensen tlf. 75 01 51 00 eller mobil 47 64 74 39.

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, Kystveien 84A, 8920 Sømna.

Søknadene sendes snarest og vil bli vurdert fortløpende.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vil du utvikle, påvirke og forbedre? Da har vi jobben for deg!

 
Livsglede i Sømna – folkehelse i fokus Hvordan et menneske opplever å bli møtt, sett og forstått i tjenesteapparatet er av stor betydning. Det handler om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og livsproblemer rammer. Gjennom å sette fokus på, og skape muligheter for mestring vil vi forebygge mer og behandle mindre.
 
Det handler om mennesker.  Miljø og psykiatritjenesten i Sømna kommune vil bidra til ​økt bevissthet og tillit til egne ressurser hos de som trenger oss. Åpenhet, respekt samt realistiske krav og mål er viktig. Vi er ikke kun syke eller friske - livet inneholder mange nyanser. Mestring gir bedre livskvalitet, bedre helseopplevelse, og opplevelse av sammenheng i hverdagen.
 
Nært, fleksibelt og enkelt Du får jobbe med mennesker i alle aldre med ulike helseutfordringer og oppfølging. Dine arbeidsoppgaver ligger i hovedsak på forebyggende og koordinerende arbeid i nært, tverrfaglig samarbeid med kolleger som alle har bruker i fokus.Vi jobber i en organisasjon som preges av åpenhet, utvikling, samhold og enkelhet. Prosesser tar ikke lang tid, organisasjonen har en sprek holdning som bidrar til et nært samarbeid, vi vet hva vi skal gjøre og sørger for at det blir gjort. Sammen hjelper vi mennesker til erkjennelse, eierskap, ansvar og muligheter.  
 
Nå søker vi deg som vil, våger og kan bidra til å utvikle, påvirke og forbedre tjenesten for våre brukere. 
● Din fortid viser oss hva du HAR gjort, og legger grunnlaget for den kompetanse du behøver. 
● Din personlighet viser hva du KAN GJØRE når du skaper din fremtid sammen med oss.  
 
Vi søker både en leder, som vil rapportere til pleie- og omsorgssjef og flere medarbeidere
 
Du kan være sosionom, vernepleier, psykiatrisk sykepleier eller ha 3-årig helse/sosial utdanning med videreutdanning eller erfaring fra psykisk helsearbeid. Du må ha et ønske om å jobbe i et faglig miljø, der brukeren er i fokus. Du har v​ilje og evne til fagutvikling, en fleksibel holdning og åpenhet for nye løsninger og arbeidsmetoder. Du har gode kommunikasjonsevner og vil bidra til det gode samarbeid vi allerede har.
 
Vi ønsker deg velkommen til oss. Gode kolleger venter, nydelige omgivelser utloves og forholdene er perfekt for en aktiv fritid. Ta gjerne med deg din partner/familie, her er vi løsningsorienterte og gjør det vi kan for å finne jobb til dere begge.  
 
Flytteutgifter dekkes ved fast ansettelse etter kommunens regulativ og du får en god pensjonsordning. Du behersker norsk, skriftlig og muntlig, og har sertifikat kl. B. Før du ansettes må du legge frem politiattest av ny dato.
 
Når du vil vite mer kontakter du enhetsleder i pleie og omsorg Guro Knygh tlf. 75015122 / mob. 992 25 706
 
Skriftlig søknad vedlagt CV kan sendes Sømna kommune, lønns og personalkontoret, Kystveien 84 A, 8920 Sømna.
 
Søknadsfrist snarest, søknader behandles fortløpende

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sykepleiere og Helsefagarbeider/hjelpepleier/Omsorgsarbeider

 

Sykepleierstillinger:

 • 2 x 100 % – vikariat 1 år med mulighet for fast ansettelse – for tiden på sykehjem
 • 70,4 % - fast – for tiden i nattpatruljen
 • 50 % - fast – for tiden på sykehjem
 • 31,5 % - fast – for tiden på sykehjem

Helsefagarbeider/hjelpepleier/Omsorgsarbeider

 • 2 x 80 %  - fast – for tiden i hjemmesykepleien
 • 80 % - vikariat 1 år med mulighet for fast ansettelse – for tiden i hjemmesykepleien
 • 70,4 % - fast – for tiden på natt sykehjem
 • 56,3 % - fast – for tiden på natt sykehjem
 • 55,3 % - fast – for tiden på sykehjem
 • 50 % - vikariat 1 år – for tiden på sykehjem
 • 31,2 % - fast – for tiden på sykehjem
 • Ulike helge stillinger med arbeid annen hver helg

"Vi befinner oss langt fra sykehus, det gir oss utfordringer og muligheter som gjør at vi vokser både som mennesker og fagpersoner. Vi blir rett og slett veldig flinke sykepleiere! Arbeidsdagen byr på stor variasjon, hvor vi får jobbe selvstendig med stort ansvar, i et faglig sterkt miljø omgitt av dyktige kolleger. Jeg er takknemlig for en arbeidsgiver som verdsetter, tar vare på og alltid legger til rette for videreutvikling. - Bente Næss, sykepleier."

Som sykepleier og fagarbeider er du direkte underlagt avdelingsleder. Du kan jobbe med mennesker i alle aldre med ulike helseutfordringer og oppfølging både på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Utover fagutdanning søker vi deg som er/har:

● Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt både hjemme hos bruker og på sykehjemsavdeling

● Vilje og evne til å veilede og skape faglig engasjement

● Vilje og evne til fagutvikling, en fleksibel holdning og åpenhet for nye løsninger og

arbeidsmetoder

● Gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid

● Behersker norsk skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:

● Godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt

● En tjeneste med store muligheter for personlig og faglig utvikling

● Et godt nærmiljø

● God pensjonsordning

● Dekning av flytteutgifter ved fast ansettelse etter kommunens regulativ

Ved internt opprykk kan andre stillinger bli ledig. Søkere til stilling i hjemmetjenesten må ha sertifikat kl. B. Alle søkere må legge frem politiattest av ny dato ved ansettelse.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder i pleie og omsorg

Guro Knygh tlf. 75015122 / mob. 992 25 706
Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns og personalkontoret, Kystveien 84 A, 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 27.03.17

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

PPT Sør-Helgeland - inntil 2 faste 100 % stillinger for Pedagogisk psykologisk rådgiver / spesialpedagog ledig fra 1.8.2017

 

PPT Sør- Helgeland er en interkommunal og gjennomgående PP- tjeneste for kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad og Nordland fylkeskommune. Tjenesten har kontorsted i Brønnøysund. PP- tjenesten har 6,45 faste stillingshjemler inklusive leder.

Arbeidsoppgaver

- Samarbeide med barnehager og skoler og andre  instanser slik at barn og unge får  helhetlige og samordna tiltak.

- Være sakkyndig instans der Opplæringsloven og Barnehageloven krever det.

- Bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i samarbeid med skole og barnehage.

- Gi veiledning til foreldre og barn/ unge.

- Gi veiledning til barnehage og skole.

Ønskede kvalifikasjoner

- Mastergrad innen psykologi, spesialpedagogikk eller pedagogikk, 2.avdeling spes.ped/   spes.ped 3 eller annen relevant utdanning.

- Gode kunnskaper om og erfaring fra arbeid i barnehage eller grunnskole.

- Utredningskompetanse innen språk, lese- og skrivevansker, sammensatte lærevansker.

- Erfaring fra PP- tjeneste eller annen veiledning/ rådgivingstjeneste.

- Vilje og evne til å initiere og være pådriver i systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med bamehage og skole.

- Søkere må kunne arbeide tverrfaglig og selvstendig.

Fagteamets sammensetning

- Ved tilsetting vil teamets helhetlige sammensetning, gode samarbeidsevner og personlig egnethet bli vektlagt.

 

Vi kan tilby

- Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig team.

- Faglige utviklingsmuligheter, etter-/videreutdanning.

- Lønn etter avtale, medlemskap i KLP.

- Stillingene innebærer reisevirksomhet i tjenestedistriktet, og det er nødvendig å kunne

 disponere bil i tjenesten.


Nærmere opplysninger fås hos PPT- leder Anne Marit Olsen, tlf. 75018210 / 91343563.

Søknad med CV og referanser sendes PPT Sør- Helgeland, Postboks 317,

      8901 Brønnøysund, innen 3l.mars 2011.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 
Sist oppdatert den 24.mar.2017


Tips en venn Skriv ut