Ledig stilling


jobbportalen-logo.jpg  
Søk etter ledige stillinger i Sømna kommune på Jobbportalen
navlogo.gif
Søk etter ledige stillinger i Sømna registrert hos NAV arbeid
Søk etter ledige stillinger i Sømna registrert hos Jobbnorge
 

Opplev Sør-Helgeland -
(videoen er produsert av Vega Media for Omdømmeprosjektet i Torgar Næringshage)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sømna kommune

Velkommen til herlige Sømna kommune, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård.

Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater kan det tenkes du kommer til å stortrives på Sør-Helgeland.

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinterativiteter. Eks. ski, sykkel, håndball, fotball osv. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv. Kommunen har to nyrenoverte skoler og et godt helsetilbud.

Med våre ca. 2.050 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunesentret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund med lufthavn og hurtigruteanløp ligger 40 km fra kommunesentret Vik. Sømna kommune sysselsetter 190 årsverk og har et brutto budsjett på 210 mill. kroner.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sykepleier og Helsefagarbeider/hjelpepleier/Omsorgsarbeider

 

Sykepleierstillinger:

  • 70,4 % - fast – for tiden i nattpatruljen

 

Helsefagarbeider/hjelpepleier/Omsorgsarbeider

  • 2 x 80 % - fast – for tiden i hjemmesykepleien
  • 70,4 % - vikariat – for tiden på natt sykehjem

 

Vi befinner oss langt fra sykehus, det gir oss utfordringer og muligheter som gjør at vi vokser både som mennesker og fagpersoner. Vi blir rett og slett veldig flinke sykepleiere! Arbeidsdagen byr på stor variasjon, hvor vi får jobbe selvstendig med stort ansvar, i et faglig sterkt miljø omgitt av dyktige kolleger.

Jeg er takknemlig for en arbeidsgiver som verdsetter, tar vare på og alltid legger til rette for

videreutvikling. - Bente Næss, sykepleier.

 

Som sykepleier og fagarbeider er du direkte underlagt avdelingsleder. Du kan jobbe med mennesker i alle aldre med ulike helseutfordringer og oppfølging både på sykehjem og i hjemmetjenesten.

 

Utover fagutdanning søker vi deg som er/har:

● Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt både hjemme hos bruker og på sykehjemsavdeling

● Vilje og evne til å veilede og skape faglig engasjement

● Vilje og evne til fagutvikling, en fleksibel holdning og åpenhet for nye løsninger og

arbeidsmetoder

● Gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid

● Behersker norsk skriftlig og muntlig

 

Vi kan tilby:

● Godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt

● En tjeneste med store muligheter for personlig og faglig utvikling

● Et godt nærmiljø

● God pensjonsordning

● Dekning av flytteutgifter ved fast ansettelse etter kommunens regulativ

 

Ved internt opprykk kan andre stillinger bli ledig. Søkere til stilling i hjemmetjenesten må ha sertifikat kl. B. Alle søkere må legge frem politiattest av ny dato ved ansettelse.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder i pleie og omsorg

Guro Knygh tlf. 75015122 / mob. 992 25 706

 

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, HR seksjon

Kystveien 84 A, 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 05.12.17

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Helsesekretær
 

Ved Sømna legekontor er det ledig 50% fast stilling som helsesekretær med tiltredelse

01.01.18. Under forutsetning av kommunestyrets godkjenning/vedtak.

På legekontoret er det 3 legestillinger + turnuslege. I tillegg har vi 3 stilling som støttepersonell.

Arbeidsoppgavene vil bestå av skranke arbeid, laboratoriearbeid og akuttstue.

Vi ønsker fortrinnsvis søkere med utdanning som helsesekretær men søkere med annen relevant utdanning kan bli vurdert.  Søkere bør ha relevant oppdatert praksis.

I tillegg ønsker vi at du er:

  • Imøtekommende og serviceinnstilt
  • Selvstendig, fleksibel og løsningsorientert
  • Godt humør
  • God samarbeidsevne

Skikkethet for stillingen vil bli særlig vektlagt.

Vi kan tilby en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø.

Politiattest av nyere dato må legges ved en ansettelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Laila Estensen tlf. 75015100.

Søknad vedlagt CV sendes Sømna kommune, HR-seksjonen, Kystveien 84A, 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 27.11.17

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Avdelingsleder i Miljø og psykiatritjenesten

 

I Sømna kommune er vi stolte av en organisasjon som preges av åpenhet, utvikling, samhold og enkelhet. Her er lite byråkrati, god intern kommunikasjon og et tverrfaglig samarbeid som fungerer. Vi har både spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver hvor vi får ansvar og mulighet til å gjøre mer enn basisoppgavene. Kommunen er i utvikling, derfor søker vi deg som ser muligheter og ønsker å være med å påvirke fremtidens organisasjon.

Som vår nye avdelingsleder innen Miljø og psykiatritjenesten er din personlighet like viktig som utdanning og erfaring. Din vilje og evne til å veilede og skape faglig engasjement bidrar til utvikling.

Din lederstil bidrar til en fleksibel holdning, kreativitet og åpenhet for nye løsninger og arbeidsmetoder. Som avdelingsleder vil du i samarbeid med lederteamet ha ansvar for å koordinere og utvikle enheten både internt og eksternt. Du er vant til å jobbe målrettet og strukturert.

Pleie og omsorgstjenesten er organisert i fire avdelinger som består av miljø-psykiatritjenesten, hjemmesykepleien, sykehjemsavdeling og institusjonskjøkken med avdelingsleder for hver avd.

Din stilling er underlagt enhetsleder i Pleie og Omsorg og du rapporterer direkte dit. Stillingen er delvis administrativ og delvis brukerrettet med 37,5 timers uke dagtid.

Vi søker deg med høyere helse eller sosialfaglig bakgrunn og bred ledererfaring fra fagområdene. Erfaring med saksbehandling er en fordel. Du har erfaring innen miljøarbeid og arbeidsrettede tiltak, og behersker norsk skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:

● Godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt

● En tjeneste med store muligheter for personlig og faglig utvikling

● Et godt nærmiljø

● God pensjonsordning

● Dekning av flytteutgifter ved fast ansettelse etter kommunens regulativ

Søker må ha sertifikat kl. B. Alle søkere må legge frem politiattest av ny dato ved ansettelse.

Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder i pleie og omsorg

Guro Knygh tlf. 75015122 / mob. 992 25 706

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns og personalkontoret, Kystveien 84 A, 8920 Sømna.
 

Søknader vil behandles fortløpende

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Støttekontakter

 

 

Vi søker personer med initiativ, godt humør og ønske om å bidra med litt krydder i hverdagen. Miljøtjenesten har ett stort behov for støttekontakter, til sammen 15 timer i uka, fordelt på ettermiddager og helg. Dette kan fordeles på en eller fler personer.

Oppgaven går ut på å være med på og å ta intiativ til aktiviteter som gir brukeren adspredelse fra hverdagen. Antall timer varierer fra 1,5 til 4 timer i uka pr bruker (tilsammen 15 timer). Fordel om du er over 18 år og har førerkort. Politiattest er påkrevet.

Ta kontakt hvis du er interessert eller har spørsmål til stillingen.

Torstein Graven
Avdelingsleder miljøtjenesten og hjemmesykepleien
Tlf: 75015147 / 75015144 / 75015120 Mail: torstein.graven@somna.kommune.no

-------------------------------------------------------------------------------------------
Sist oppdatert den 17.nov.2017


Tips en venn Skriv ut