Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum besøker Sømna


Tirsdag 15. januar kommer han på besøk til Sømna.


Han skal da bl.a. besøke Sømnes gård og Tine meierier.

I følget til statsråden er også stortingsrepresentantene Lars Peder Brekk og Janne Sjelmo Nordås. Brekk skulle besøke Sømna i 2012 i egenskap av statsråd, men gikk av som statsråd 2 dager før besøket skulle finne sted.

Ordførerne på Sør-Helgeland er også invitert til å delta i løpet av dagen. Den nye landbruksdirektøren ved Fylkesmannens landbruksavdeling, Monica Iveland deltar også. I tillegg er Nordland bondelag og Nordland Bonde- og småbrukerlag representert.

 


Trygve Slagsvold Vedum

  Lars Peder Brekk
 
   Janne Sjelmo Nordås
 
 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut