Lag og foreninger - søknader vedr. tippemidler


Planlegger ditt lag eller din forening et nytt prosjekt?


Lag og foreninger som planlegger prosjekter hvor det skal søkes tippemidler for 2014 må klargjøre søknader som må være kommunen i hende senest innen 12. november 2013.
 
Sømna kommune
Nærings-og kulturkontoretSist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut