Kvotejakt på gaupe i Nordland


Årets gaupekvote er på 6 gauper, hvorav inntil 3 hunngauper over ett år. Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til og med 31. mars.


1 gaupe i ytre sørfylke (inkl. de delene av Nord-Trøndelag som inngår i samarbeidsområdet). Området omfatter Hemnes, Vefsn og Grane kommuner vest for E6, samt hele Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Alstahaug og Leirfjord kommuner. Videre fastlandsdelen av Leka kommune og den delen av Nærøy kommune som lig...ger nord for Follafjorden/Innerfolda i Nord-Trøndelag.

Les hele artikkelen om vilkår, meldeplikt osv. hos Fylkesmannen:
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Kvotejakt-pa-gaupe-i-Nordland2/
 
Sist oppdatert den 18.jan.2016


Tips en venn Skriv ut