KvalitetsarbeidKvalitetsarbeid i Sømna Kommune.

Pålogging: Trykk her

Det er et mål i Sømna Kommune å tilby trygge og forutsigbare tjenester. Det stiller krav om å være tilgjengelig, nøyaktig og drive forsvarlig. Gjennom utstrakt kvalitetsarbeid nås dette målet.

Sømna Kommune driver i dag et prosjekt for å digitalisere flere deler av forvaltningen. Arbeidet satt fart våren 2012. Og i løpet av samme år ble Kvalitetslosen valgt ut som systemleverandør for denne oppgaven.

Enhetene Pleie og omsorg, Teknisk avdeling og Helgeland Rehabilitering var pilotområder i oppstarten. Erfaringene fra disse enhetene vil bli brukt for videre implementering.

Kvalitetsarbeidet fokuserer på tre deler:

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut