Kurs i «Jaktledelse ved elgjakt/hjortejakt»


Sømna kro 3. september kl. 09.00. Alle storviltjegere i Sømna og medlemmer i Sømna JFF inviteres til å delta på kurset!!


Kurslengde: 8 timer

Kursavgift: kr 250,-

Kursavgiften inkluderer kurshefte, kursbevis, lunch og kaffe.

Bindende påmelding til tlf. 75015070 eller trond.gronmo@somna.kommune.no

innen 20. august. Først til mølla osv…..

Alle storviltjegere i Sømna og medlemmer i Sømna JFF inviteres til å delta på kurset!!

(Ved ledige plasser kan andre få delta mot en kursavgift på kr 750,-)

For å få en felles forståelse av regelverk, har alle storviltjegere nytte av kurset.

Sett av denne dagen allerede nå til en nyttig påfyll av kunnskaper !!

Hensikt
Jaktledelse er obligatorisk og forskriftsfestet på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi valdansvarlige og ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig. Samtidig skal jaktlaget fungere sosialt og kulturelt.

Målgrupper
Kurset er beregnet på ledere og nestledere i elg- og hjortejaktlag, men alle jegere inviteres til å delta. Kurset er også tiltenkt kommunal viltforvaltning og andre tilknyttet viltforvaltning og organisering av jaktlag og elg- og hjortejakt.

Sentrale emner:
Lover og forskrifter.
Leder-psykologi.
Nødvendige papirer.
Kontrollordninger.
Parole.
Sikkerhet.
Human jakt.
Ettersøk.
Slakting og kjøtthåndtering.
Fordeling av kjøtt, trofé og økonomi.
Rapporter og innlevering.
Forhold overfor andre utmarksbrukere.
Gruppeoppgaver.

Foreleser: Vidar Holthe. Rådgiver i utmarksforvaltning, Norges Skogeierforbund

Kurset er et samarbeid mellom viltforvaltningen i Sømna kommune, Sømna Jeger- og Fiskerforening og Skogbrukets Kursinstitutt
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut