Kurs i flyktningguide og flerkultur


Velkommen til kurs/ møte om flerkultur, tirsdag 11. januar kl 19.00 på Vik skole, Auditoriet.


Vi får besøk av Stine Erikstad fra Røde Kors i Nordland. Kurset/møtet er ment for de som er i gang med frivillig arbeid og å motivere flere til å bidra slik at våre nye innbyggere, flyktningene, finner seg til rette og får det best mulig i kommunen vår.

Vi er mange som allerede har kontakt med våre nye sambygdinger, og det er svært ønskelig å få med flere.  

Vi håper du kommer! 

10. januar 2017 kl 19:00-21:30 på Vik skole
 

Litt om innholdet i møtet:

- Stine kommer til å fortelle om organisasjonen Røde Kors sitt verdigrunnlag. Snakke om frivillighet, og generelle rolleavklaringer når det gjelder rollen som frivillig.

- Situasjonen i verden i dag, og hvordan dette påvirker Norge/Verden. 

Hva er migrasjon, hvilke grupper migranter har vi og hva gjør at folk migrer. 

- Røde Kors sin rolle. Flerkulturelt arbeid i Røde Kors. Norge som flerkulturelt samfunn. Hvorfor Røde Kors driver flerkulturelt arbeid, og hvilke aktiviteter som drives. Erfaringer fra slikt arbeid andre steder.

- Aktiviteter som flyktningguide, norsktrening, leksehjelp og andre mulige aktiviteter som feks tur i naturen. Hva kan/ønsker de frivillige i Sømna å bidra med, hva er behovet og hvordan kan vi organisere aktivitetene? Dette blir viktige spørsmål å drøfte. 

Vi håper dette møtet vil inspirere til å fortsatt innsats, og at flere får lyst til bidra i aktiviteter. Det gir mye glede bli kjent med personer fra andre kulturer. Samtidig gjør man en viktig samfunnsinnsats.

Vel møtt!

 
Sist oppdatert den 06.jan.2017


Tips en venn Skriv ut