Kurs i "Feltkontroll av hjorteviltkjøtt"


Skogbrukets Kursinstitutt arrangerer igjen dette kurset i Sømna. Dato for kurset er 27. august 2013.


hjortevilt_feltkontrollert.png

En person på jaktlaget kan nå, etter å ha deltatt på kurs, kontrollere og gi erklæring på eget kjøtt. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg.

Ny forskrift med nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt ble gyldig 1. mars 2010. En person på jaktlaget kan nå, etter å ha deltatt på kurs, kontrollere og gi erklæring på eget kjøtt. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. Mulighetene er nå til stede for en enklere og billigere omsetning, som er samtidig er trygg og sporbar.

Hensikt:  Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt.   Målet er også å heve kvaliteten på jaktlagets eget kjøtt og øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt innen flere sektorer.

Målgruppe:   Erfarne jegere (min. 5 år hjorteviltjakt) med slakte-erfaring (min. 20 stk. hjortevilt) som skal foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt eller som vi øke kvaliteten på eget viltkjøtt.

Sentrale emner:   Målsettinger. Lovgivning og administrative bestemmelser. Kjøttkvalitet. Kvalitetsheving, verdiheving og verdiskaping. Sykdommer og skader. Bakterier, virus og sopp. Miljøforurensning. Helsefare. Kjøtthåndtering og hygiene i praksis. Lokaler til slakting og lagring. Rutiner vedrørende feltkontrollører og feltkontroll.

Kursleder:     Bjørn Øvereng       
Veterinær:    Andrine Solli

Sted og tid:  Sømna kro     27.08.2013  kl. 09.00 – 17.00

Økonomi:    Kursavgift, inkludert mat i kurstiden og kursmateriell: kr 1 900,-.

Bindende påmelding innen 17.08.2013. Deltakerbegrensning 35 personer.

Fakturering etter kurset. Mer informasjon og påmelding på: www.skogkurs.no

Ved spørsmål, kontakt kursleder Bjørn Øvereng, tlf. 95097408/ arb: 74312839

 

- et Samarbeid med Sømna kommune, Landbrukskontoret -

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut