Kulturskolen


Sømna Kommunale Kulturskole


Sømna kommunale kulturskole
Kulturskolerektor Marianne I. Stensland Tlf: 75 01 50 60 Mob: 916 44155
marianne.stensland@somna.kommune.no

 

Kulturskolerektor Marianne I. Stensland  
 
Vedtekter for kulturskolen
Virksomhetsplan for kulturskolen
Serviceerklæringen for kulturskolen
Søknadskjema for 2017-2018,
søknadsfrist 12. juni 2017
Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
Kulturskolerektor
Marianne I. Stensland

Søknadsskjema for
Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

 

Kulturskolen startet opp i 2003 og har i dag tilbud til ca. 190 elever.

Her er eksempler på kulturskolens aktiviteter:

- Instrumentundervisning på piano/ orgel/ gitar/ bass/ band/ messingblås/treblås/slagverk
- Kor
- Barneteater
- Musikk i barnehagen
- Prosjekter
- Kunst og håndverk
- Salg av dirigenttjeneste

Følgende lærerkrefter er knyttet til kulturskolen i dag:

Marianne Stensland, piano, kor, prosjekter og musikk i barnehage, barneteater (kombinert stilling i kulturskole/ grunnskole)

Elena Ebbesen, piano/ orgel og fast akkompagnatør for barnekor og skolekor (kombinert stilling organist/ kulturskole)

Roy Bjørnli, slagverk

Børge Rugås, gitar, bass og band.

Cezary A. Szewczyk (sceneinstruktør Sør-Helgeland)

Camilla Solli Olsen, messingblås

Bera Skorpen, treblås

Torill Bertelsen, kunst og håndverk

 
Sist oppdatert den 19.mai.2017


Tips en venn Skriv ut