Kulturmidler for 2017


Sømna kommune skal fordele årets kulturmidler


I vurdering av søknader som kommer inn fra lag og foreninger, vil søknader som omfatter barn og unge bli prioritert. Oversikt over antall medlemmer må framgå av søknad.

Søknad sendes:
Sømna kommune
Næring og kultur
8920 Sømna

Eventuelt mail:
ben.a.graven@somna.kommune.no

Frist for å søke kulturmidler 2017 settes til 30.04.2017
Sist oppdatert den 18.apr.2017


Tips en venn Skriv ut