Kulturmidler for 2016


Sømna kommune skal fordele årets kulturmidler. Frist for å søke er til 6.12.16.


SØMNA KOMMUNE INFORMERER

Kulturmidler for 2016
- Sømna kommune

Sømna kommune skal fordele årets kulturmidler.
I vurdering av søknader som kommer inn fra lag og foreninger,
vil søknader som omfatter barn og unge bli prioritert.
Oversikt over antall medlemmer må framgå av søknad.
For tildeling av kulturmidler legger kommunen til grunn at lag
og foreninger innarbeider regler for trafikksikkerhet i sin
virksomhet.

Frist for å søke kulturmidler 2016 settes til 6.12.16

Søknad sendes: Sømna kommune,
Formannskapskontoret, 8920 Sømna
Sist oppdatert den 25.nov.2016


Tips en venn Skriv ut