Kulturmidler og kulturpris for 2015


Sømna kommune skal fordele årets kulturmidler. I vurdering av søknader som kommer inn fra lag og foreninger, vil søknader som omfatter barn og unge bli prioritert. Sømna kommunes kulturpris deles ut annethvert år.


For kulturmidler må antall medlemmer framgå i søknaden.

I statuttene for kulturprisen står det at prisen gis til en person/personer eller forening/organisasjon som har gjort en spesiell god innsats innen kunst og kulturarbeid. Prisen kan også tilfalle den som gjennom lang tid har gjort en betydningsfull innsats i kommunens eller landets kulturliv.

Forslag på kandidater sendes: Sømna kommune, nærings- og kulturkontoret, 8920 Sømna

Frist for å søke kulturmidler og frist for å komme med forslag på kandidat til kulturprisen settes til fredag 24. april 2015

Nærings- og kulturkontoret
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut