Kulturmidler for 2014


Lag og foreninger som til nå ikke har søkt kulturmidler for 2014 inviteres herved til å søke.


De som allerede har søkt trenger ikke å søke pånytt.
Aktiviterer som gir tilbud til barn og unge blir prioritert.

Søknad til:
Sømna kommune, Nærings-og kulturkontoret, 8920 Sømna
Eventuelt mail: tor-arne.bakke@somna.kommune.no

Endelig frist settes til 9. november 2014.

Nærings- og kulturkontoret
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut