Konfliktrådet søker etter ny mekler på Sør-Helgeland


Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser.


 

Konfliktrådet på Helgeland
 

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?

Vi søker etter ny mekler på Sør Helgeland.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet på Helgeland har 23 meklere.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha god vandel og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Personer med annen etnisk bakgrunn er ønsket i meklergruppen.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meglerne i konfliktrådet.

Arbeidet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

 

For nærmere informasjon ta kontakt på tlf. 22 77 74 20  eller e-post  helgeland@konfliktraadet.no

Søknad sendes Konfliktrådet på e-post helgeland@konfliktraadet.no eller til Konfliktrådet på Helgeland, Postboks 70  8651 Mosjøen.


Søknadsfrist: 01.06.2015
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut