Kommunereform - folkeavstemming


Det avholdes rådgivende folkeavstemning i Sømna kommune 26. september 2016 om kommunesammenslåing. Her er det du trenger å vite !!


Sømna kommunestyre har sagt nei til kommunesammenslåing og vedtatt en intensjonsavtale om samarbeid.  For å få høre innbyggernes syn i saken om kommunesammenslåing, har kommunestyret vedtatt at det skal avholdes en folkeavstemming som blir mandag 26.september. 

Nærmere informasjon om folkeavstemming ser du i dokumentene under og mer informasjon om denne vil komme i midten av august.

Vedtatt intensjonsavtale

Vedtak om rådgivende folkeavstemming

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING SØMNA KOMMUNE 26.SEPTEMBER 2016

Åpningstider mandag 26.september 2016 settes til 

kl. 12.00 – 20.00 i Vik og Berg krets,

Kl. 12.00 – 17.00 Sund krets

Sømna kommune holder folkeavstemning om kommunesammenslåing mandag 26.september 2016. Innbyggerne inviteres til å stemme over om Sømna kommune bør bestå som egen kommune eller ikke.

Hvem kan stemme?

Alle velgere som har stemmerett ved et kommunevalg i Sømna kommune har stemmerett ved folkeavstemningen. Er du i tvil kan du sjekke manntallet som er utlagt på formannskapskontoret på kommunehuset. I tillegg kan alle 16- og 17-åringer stemme, dvs. alle som er fylt 16 år innen utgangen av 2016.

Forhåndsstemming:

Det er mulig å forhåndsstemme på formannskapskontoret i Vik fra 5. september til og med 23. september.

Åpningstider er mandag til fredag fra kl. 8.30-15.00, torsdag 22. september også fra kl. 8.30-18.00.

Syke og uføre kan søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme. Ta kontakt pr. tlf.75015000, eller e-post: unni.lillefjell@somna.kommune.no – innen onsdag 21.september 2016.

Slik stemmer du:

I stemmeavlukke tar du en stemmeseddel og setter kryss foran ett av alternativene: ja eller nei - som svar på spørsmålet:

"Vil du beholde Sømna som egen kommune?"

stemmeseddel_260916_pict-forside.jpg     stemmeseddel_260916_pict-innside.jpg
Slik ser stemmeseddelen ut, klikk for større bilde

NB! En seddel som ikke er avkrysset regnes som blank!
       Stemmesedler med mer enn ett kryss vil bli forkastet!

Husk legitimasjon (pass, sertifikat, bankkort med bilde, postens ID-kort) 

 Stemmerett - manntall:

Alle velgere som har stemmerett ved et kommunevalg (valgloven) i Sømna kommune har stemmerett ved folkeavstemningen:

§ 2-2.Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.

(2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de

a)

har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller

b)

er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

 I tillegg kan alle 16- og 17-åringer stemme, dvs. alle som er fylt 16 år innen utgangen av 2016. Er du i tvil kan du sjekke manntallet som er utlagt til offentlig ettersyn formannskapskontoret på kommunehuset, COOP Berg og folkebiblioteket fram til og med valgdagen.

Meld inn eventuelle feil og mangler skriftlig til epost: postmottak@somna.kommune.no , eller Sømna kommune, Kystveien 84, 8920 Sømna.

Valgdagen 26.september

På valgdagen mandag 26.09.2016 er Sømna kommune delt opp i 3 stemmekretser slik som ved ordinært valg. Vi oppfordrer velger til å møte opp i den stemmekretsen og det valglokalet du er manntallsført i da dette medfører en raskere valghandling for deg som velger. Dersom du ikke har flyttet på deg siden kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015, er din stemmekrets den samme ved den lokale folkeavstemningen. Hvis du er usikker på hvilken stemmekrets du tilhører, kan du slå opp i manntallet som er lagt ut på kommunehuset, eller du kan ta kontakt med formannskapskontoret på telefon 75015010.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Du bør derfor ha med deg legitimasjon som inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på slik legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Det holdes rådgivende folkeavstemning 26.september 2016 på følgende steder i Sømna kommune:

Sund Krets med stemmested Sund forsamlingshus, åpent fra kl. 12.00 – 17.00
Vik krets med stemmested Sømnahallen, åpent fra kl. 12.00 – 20.00
Berg krets med stemmested Sømna Allbrukshus, åpen fra kl. 12.00 – 20.00

Brevstemming

For de som oppholder seg utenriks eller innenriks og ikke har mulighet til å avgi ordinær forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen, kan brevstemme brukes.

Framgangsmåte ved brevstemming:

 1. Stemmeseddel for utskrift PDF. Du kan også eventuelt skrive på et vanlig ark: Rådgivende folkeavstemning Sømna kommune 26.september 2016. Skriv så enten JA, NEI eller BLANK.
 2. Legg stemmeseddelen eller arket i en konvolutt, og lim igjen konvolutten. (Du kan gjerne brette stemmeseddelen/arket for å få det ned i konvolutten.)
 3. Legg deretter den blanke konvolutten i en ny konvolutt (omslagskonvolutt) og skriv følgende opplysninger utenpå omslagskonvolutten:
  - Rådgivende folkeavstemning 26.09.2016 i Sømna kommune
  - Ditt navn og adresse (i Norge)
  - Fødselsnummer
  - Skriv under med navn og dato
  - Legg ved en bevitnet kopi av din legitimasjon (førerkort eller pass) eller få et vitne til å bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten
 4. Legg så omslagskonvolutten i en oversendelseskonvolutt som adresseres og sendes til: Valgstyret i Sømna kommune, Kystveien 84, 8920 Sømna.

Send den så tidlig at den er valgstyret i hende innen 26.september 2016 kl. 21.00
Sist oppdatert den 27.sep.2016


Tips en venn Skriv ut