Kommunal planstrategi for Sømna kommune 2017-2019


Formannskapet vedtok 18.01.17; Kommunal planstrategi for Sømna kommune 2017-2019. I henhold til plan- og bygningsloven legges denne ut offentlig i 30 dager før kommunestyrets behandling.


Kommunal planstrategi er en oversikt over hvilke planer kommunen skal prioritere de kommende årene. Planstrategien baserer seg på; Kunnskapsgrunnlaget for Sømna kommune, 2017.

Les dokumentene:

Kommunal planstrategi 2017 - 2019

Kunnskapsgrunnlag 2017
Sist oppdatert den 26.jan.2017


Tips en venn Skriv ut