Jordbruk


Jordbrukssjef Nils Nyborg Tlf: 75 01 50 71 Mob: 958 50121
nils.nyborg@somna.kommune.no

Fagkonsulent Bjørn Sylten Tlf: 75 01 50 72
bjorn.sylten@somna.kommune.no

Fagkonsulent Trond Grønmo
Tlf: 75 01 50 70
trond.gronmo@somna.kommune.no
 
Sømna kommune er landsdelens største landbrukskommune, med ei næring som spenner over et vidt spekter fra store melk- og svinebruk, skog- og utmarksnæring til moderne nisjeproduksjoner.
 
Landbrukskontoret er et fagkontor med 3 ansatte, samordnet med teknisk- og næringsavdeling. Sømna kommune kjøper kompetanse innenfor skogforvaltning fra Brønnøy kommune.
 
 Sist oppdatert den 14.jun.2016


Tips en venn Skriv ut