Innovasjon Norge besøker Sømna


Linda Simensen og Inger Teigstad fra Innovasjon Norge Nordland besøker Sømna onsdag den 19. juni 2013


Inger Teigstad er leder for landbruk, havbruk og fiskeri samt tjenesteytende næringer i Innovasjon Norge Nordland. Linda Simensen har kompetanse på landbruk og marine næringer. I tillegg jobber de begge med gründere. De ser frem til å møte innovative gründere og bedrifter i kommunen.

Teigstad og Simensen vil delta på næringslivslunsjen på Klakkskjæret kl 12:00-13:00. Der vil de informere om Innovasjon Norges tjenester. Her får du også informasjon fra Helgeland Sparebank og Sømna Næringsforening. Sømna kommune informerer i tillegg om prosjektet "Bonus".

Dersom du ønsker et eget møte med Teigstad eller Simensen etter kl 13:00 er det viktig at du tar kontakt så snart som mulig, for å få avtalt et tidspunkt.

Besøksdagen er et samarbeid med Sømna kommune. Kontaktperson i kommunen er nærings- og kultursjef Tor-Arne Bakke. Han har telefonnummer 75 01 50 13.

http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/nordland/Arrangementer/Innovasjon-Norge-til-Somna/
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut