Innbyggerundersøkelse i Sømna kommune 2014


I november 2014 fikk alle husstander i Sømna tilbud om å delta i en innbyggerundersøkelse. Målet med undersøkelsen var å få tilbakemeldinger på de tjenestene kommunen tilbyr, kommunen som bosted og lokaldemokratiet.


Spørreskjemaet er utformet av kommuneforlaget og bedrekommune.no.

Av 847 husstander var det 152 som har besvart. Vi setter stor pris på de svarene vi har fått og de tar vi med oss i videre planlegging. Det er flest kvinner som har svart og de fleste er i aldersgruppen 40-66 år. 80% har bodd i kommunen i 15 år eller mer. Her følger en kort oppsummering om hva innbyggerne mener om kommunen sin:

Innbyggerne kunne svare på en scala fra 1-6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd.

Totalt sett har vi et snitt på 4,1, det samme som snittet i Norge. Det vil si at man generelt er litt fornøyd. Men innenfor de ulike områdene er det store variasjoner.

 

HVA INNBYGGERNE ER FORNØYDE MED

 • Fritidstilbud
 • Hjemmehjelpstjeneste og hjemmesykepleie
 • Omsorgstjenester
 • Biblioteket
 • Drikkekvalitet
 • Gjenvinning
 • Henting av husholdningsavfall
 • Luftkvalitet
 • Støynivå
 • Naboskap og sosialt fellesskap
 • Oppvekstmiljø
 • Kommunen som bosted
 • Ryddighet og renhold på offentlige plasser
 • Kulturtilbud
 • Idrettstilbud
 • Kommunen oppleves som trygg å bo/ferdes i.

 

HVA INNBYGGERNE ER DELVIS FORNØYD MED

 • Tilrettelegging av friluftsliv og hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet
 • Møteplasser
 • Folkeliv og aktiviteter i kommunen
 • Fritidsaktiviteter
 • Tilbud av kafèer og uteliv, bank, post og butikk.

 

HVA VI MÅ BLI BEDRE PÅ

 • De internettbaserte tjenestene
 • Barnehage og skole
 • Fastlegetjenesten
 • Legevaktstjenesten
 • Skaffe lokale arbeidsplasser og bedre mulighetene til å etablere egen virksomhet
 • Kollektivtilbudet
 • Møte klimautfordringene
 • Hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner
 • Muligheten til å skaffe seg hus eller leilighet
 • Tilgjengelige tomter
 • De folkevalgte må lytte mer til innbyggerne og løse lokale utfordringer bedre.
 • Følge opp det som er lovet
 • Muligheten for å påvirke kommunale beslutninger
 • Øke tilliten mellom folkevalgte og innbyggerne.
 • Behandle like saker likt.

Generelt er innbyggerne opptatt av å fremstå som èn kommune og uttrykker at vi må slutte å tenke nord- og sørbygda som en konkurrent til hverandre. Det er også mange som ønsker å få gang- og sykkelvei gjennom kommunen.

 
Sist oppdatert den 30.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner