Informasjon til deg som søker om produksjonstilskudd i jordbruket


Dersom du har glemt å oppgi opplysninger og vil rette søknaden om produksjonstilskudd etter søknadsfrist, risikerer du å få trekk i utbetaling av tilskudd. Det lønner seg derfor å starte med søknaden tidlig og være nøyaktig.


Endra krav til retting i søknad om produksjonstilskudd
Landbruksdirektoratet presiserte i høst hvordan retting av søknader skal praktiseres. Dersom søker oppdager at det er ført opp for få dyr eller for lite areal på søknaden og vil rette dette etter søknadsfristen, blir det å regne som en ny søknad. Det medfører at du får ett trekk på kr 1 000 per dag fra søknadsfristen og fram til de nye opplysningene er registrert. Det kan ikke førest på mere dyr/areal når det har gått en måned etter søknadsfristen.

Det er søkers ansvar å søke rett
Som søker er du ansvarlig for at opplysningene på søknadsskjema er rette. Om du har ført feil i søknaden som gjør at du kunne ha fått for mye utbetalt tilskudd, skal kommunen rette søknaden og vurdere avkortning i resten av tilskuddet. Avkortning skal være hovedregelen ved feil i søknaden, størrelsen på avkortningen er avhengig av skyldgrad, men også «simpel aktsomhet», der søkeren burde vite at opplysningene er feil, gir grunnlag for avkortning.

Sett deg godt inn i regelverket
Det er søker sitt ansvar å sette seg inn i regelverket. Veiledningshefte blir ikke lenger sendt ut, men du finner dette og annen nyttig informasjon på nettsiden til Landbruksdirektoratet: https://www.slf.dep.no/no/. Om du har spørsmål til regelverket eller er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut så ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen i god tid før søknadsfristen.

Fullstendig informasjon hos Landbruksdirektoratet
Infobrev fra Landbruksdirektoratet
Endra krav til retting i søknad om produksjonstilskudd
Sist oppdatert den 20.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner