Informasjon om stortings- og sametingsvalget i Sømna 2017


Her kan du lese informasjon fram mot valgdagen 11. september 2017


STEMMEMOTTAKERE

Sømna kommune trenger flere stemmemottakere til valgdagen mandag 11.september.

Stemmemottakerne er i valglokalene på valgdagen og har oppgaver med å krysse i manntallet, ta i mot stemmer, generell veiledning osv.  Opplæring vil bli gitt.

Interesserte kan henvende seg til Sømna kommune.  Tlf 90561544.

 

FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 10. AUGUST

Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august ta kontakt med din hjemkommune.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08:30 og kl. 14:30 fra 10. august og til og med 8. september 2017:

Kommunehuset, formannskapskontoret,

Kystveien 84, 8920 Sømna

I tillegg er det mulighet for å stemme torsdag 7.september fram til kl. 18:00 og lørdag 26. august fra kl. 10:00 til kl. 12:00.

 

Forhåndsstemming i Sømna

Omsorgssenter og omsorgsboliger i umiddelbar tilknytning til institusjonen og Helgeland Rehabilitering er tirsdag 5. september.

Valgstyret i Sømna

 

 

STEMME HJEMME?

Mandag 11. september er det stortingsvalg og sametingsvalg.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller

forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres

forhåndsstemmegivning.

Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest 5. september.

Søknad sendes Valgstyret i Sømna, Kystveien 84

- postmottak@somna.kommune.no

- Telefon: 75 01 50 10/905 61 544

 

STÅR DU I MANNTALLET?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.

Riktig adresse finner du lenger ned.

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget i telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

 

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder:

• Sømna folkebibliotek

• Kommunehuset, formannskapskontoret

• Coop Berg

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på

samme sted.

Klage over feil i manntallet sendes:

Valgstyret i Sømna, Kystveien 84,

8920 Sømna - postmottak@somna.kommune.no

 

Valgportalen hos regjeringen: valg.no
Sist oppdatert den 27.sep.2017


Tips en venn Skriv ut