Informasjon om ny skogtaksering


Skogeiendommer som ikke er miljøsertifisert, får ikke levert tømmer i framtiden. I den forbindelse ønsker Sømna kommune, sammen med Leka, Bindal og Brønnøy kommuner å registrere alle skogeiere i regionen.


Til alle skogeiere

Skogeiendommer som ikke er miljøsertifisert, får ikke levert tømmer i framtiden.


Kjøpere av tømmer, nasjonalt og internasjonalt, krever fra 2017* sertifisering som bekrefter registrering av mulige miljøverdier i skog for fremtidig forvaltning.  En slik sertifisering kalles MIS: Miljøregistrering I Skog, og den gjennomføres av et skogtakseringsfirma.  For å møte dette kravet, skal det gjennomføres skogtaksering i Brønnøy, Sømna og Bindal kommuner, samt Gutvik i Leka kommune. Taksten vil gi oversikt over skogverdiene og nødvendig miljøsertifisering. * Allskog har fått dispensasjon med visse unntak frem til 2020

En taksering av store, sammenhengende områder er naturlig nok langt rimeligere enn å få taksert enkelteiendommer senere. I tillegg kan en områdetakst få opp til 60% tilskudd. Det er derfor mye penger å spare på å være med på en takst nå fremfor å vente.

Vi har dessverre ikke full oversikt over hvem som eier skog i kommunene, og vi ber derfor alle skogeiere gå inn på kommunens hjemmeside for å legge inn en kortfattet informasjon om sin eiendom. Det ligger også en kobling til denne nettsiden fra kommunenes hjemmesider. Dette er ikke forpliktende på noen som helst måte, men gjør det mulig for oss å videreformidle informasjon om de nye reglene. Du vil på et senere tidspunkt få et konkret tilbud på skogtakst og miljøsertifisering (MIS) på din eiendom.

Skogeiere oppfordres til å fylle ut dette skjemaet.  

Med vennlig hilsen
Brønnøy, Sømna, Bindal og Leka kommuner
Sist oppdatert den 11.mar.2016


Tips en venn Skriv ut