Informasjon om CWD på hjortevilt


Chronic Wasting Disease (skrantesyke) er påvist på hjortedyr i Norge. Meld fra til kommunen eller mattilsynet dersom du kommer over syke dyr eller dyr som oppfører seg unormalt.


Sømna kommune ønsker å informere om sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) som nå er påvist på hjortedyr i Norge.

Det er til nå blitt påvist 4 tilfeller av CWD på elg og rein både i Norge. Mattilsynet opplyser at det IKKE er påvist smitte til mennesker, men man skal alltid være forsiktig med søl av blod og liknende. Meld fra dersom du kommer over syke dyr eller dyr som oppfører seg unormalt.

I Sømna skal det tas hjerneprøve av alt fallvilt. Dette er alle påkjørte og drepte rådyr, hjort og elg, og dyr av samme art som blir funnet dødt i naturen som det er mulig å ta prøver av. Dette er et samarbeid mellom kommunen og Mattilsynet.

Merk at det ikke gjelder dyr felt under jakt, medmindre det mistenkes at dyret kan være sykt.

Sjukt, skadet eller dødt vilt dyr, kontakt Vilttelefonen for Brønnøy og Sømna tlf: 99 44 64 02

Les mer informasjon hos Mattilsynet

 
Sist oppdatert den 16.sep.2016


Tips en venn Skriv ut