I dag ble Sømna kommune godkjent som Trafikksikker Kommune


Trygg Trafikk gratulerer Sømna kommune med kvalitetsgodkjenningen og ser fram til et fortsatt godt samarbeid for å redusere antall drepte og skadde i trafikken


Trafikksikker kommune

 

Kriteriene for en slik godkjenning er utarbeidet av Trygg Trafikk i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Å bli godkjent er ingen garanti for fravær av ulykker, men derimot et kvalitetsstempel for godt og helhetlig kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.

Sømna kommune har i liket med de fleste andre kommuner mange utfordringer  både på det kommunale og det fylkeskommunale vegnettet og med dagens økonomsike rammene vil det nok ta lang tid å løse disse.

Trafikksikker kommune er et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å kvalitetssikre kommunes trafikksikkerhetsarbeid innenfor kommunens ulike sektorer med fokus på adferdsrettede tiltak med kommunens innbyggere som målgruppe.

Trygg Trafikk gratulerer Sømna kommune med kvalitetsgodkjenningen og ser fram til et fortsatt godt samarbeid for å redusere antall drepte og skadde i trafikken.

Torsdag 1. desember 2016 fikk Sømna besøk av Harald Heieraas, seniorrådgiver, Kari, Vassbotn, distriktsleder og Tore Jeremiassen, distriktsmedarbeider, alle fra Trygg Trafikk. Og i tillegg var også Wilfred Nordlund, fylkesråd for samferdsel i Nordland til stede.

Ved en høytidelig tilstelning i Sømna skrøt Trygg Trafikk av Sømna som den femte kommunen i Nordland, og nr 34 i landet, som blir kvalitetsgodkjent etter de fastsatte kriteriene. Og Sømna kommune ved ordfører Andrine Solli Oppegaard fikk i denne forbindelse overrakt diplom, skilt som viser kvalitetsstempelet og en sjekk på kr 100.000 fra Nordland Fylkeskommune. Dette ble overrakt av Wilfred Nordlund.

Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune stiller en rekke krav til flere virksomheter innen kommunen.

Les mer om "Trafikksikker kommune" hos Trygg Trafikk

 

Alle foto: Trond Grønmo

Fra venstre Kari Vassbotn, Tore Jeremiassen, Wilfred Nordlund og Harald Heieraas

 

Tilstelningen 1. desember 2016

 

Fra venstre ordfører Andrine Solli Oppegaard, rådmann Kjell Ove Johansen,
politiker Leif Edvardsen og kommunalsjef Nils Ivar Sund

 

Kommuneingeniør Heidi Pedersen Mørk fikk mye skryt for arbeidet
med trafikksikkerhetsarbeidet

 

Fylkesråden overrekker diplom, skilt som viser kvalitetsstempelet
og en sjekk på kr 100.000 fra Nordland Fylkeskommune

 

Fylkesråden overrekker diplom, skilt som viser kvalitetsstempelet
og en sjekk på kr 100.000 fra Nordland Fylkeskommune

 

Kvalitetsstempel fra Trygg Trafikk

 
Sist oppdatert den 01.des.2016


Tips en venn Skriv ut