Hvordan søke på tilskudd til trafikksikkerhet og holdninger


Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg ønsker å bedre trafikksikkerheten gjennom holdningsskapende tiltak


Kommuner, lag og foreninger, skoler, skolenes foreldreutvalg og enkeltpersoner kan søke om å få tilskudd til holdningsskapende tiltak.

Støttenivået er inntil 100 prosent.

Det kan gis tilskudd til holdningsskapende kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelprøver eller lignende.

Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak.

Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag.

Den sendes til: Firmapost-nord@vegvesen.no eller Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg , Statens Vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø.

Søknadsfristen er 1. oktober.

Les mer om hvordan søke støtte her:
https://www.nfk.no/_f/p34/ifad370f6-59c5-4645-afe0-f1f9cdad779d/nftu_hvordan_faa_stoette_til_holdningsskapende_tiltak.pdf
Sist oppdatert den 18.aug.2017


Tips en venn Skriv ut