Hovedopptak i barnehagene i Sømna


Ledige plasser for barnehageåret 2016/2017. Søknadsfristen er 1. mars.


HOVEDOPPTAK I BARNEHAGENE I SØMNA.

 Ledige plasser for barnehageåret 2016/2017

Søknadsskjema er felles for Sømna barnehage og Bakketun barnehage. Det fås ved henvendelse til kommunehuset eller barnehagene.

Søknadsskjema ligger også på kommunens hjemmeside www.somna.kommune.no

Bakketun har totalt 27 plasser og avd Sund har 17 plasser for barn mellom 1 og 6 år. Avd Berg har 42 plasser og Vik har 26 plasser for barn mellom 0 og 6 år

Alle som ønsker å endre antall dager eller skifte bh.hus, må sende inn søknad om det.

Barn som har plass i et hus, trenger ikke søke overflytting mellom avdelingene.

Søknaden sendes til: Sømna kommune, 8920 Sømna, innen 1.mars. Merkes ”barnehagesøknad”.
Sist oppdatert den 11.feb.2016


Tips en venn Skriv ut