Hovedopptak i barnehagene i Sømna


Ledige plasser for barnehageåret 2014/2015. Søknadsskjema er felles for Sømna barnehage og Bakketun barnehage. Det fås ved henvendelse til kommunehuset eller barnehagene.


Søknadsskjema ligger også på kommunens hjemmeside www.somna.kommune.no
Husk å prioritere ønskene. Bakketun har 27 og avd Sund har 17 plasser for barn mellom 1 og 6 år. Avd Berg har 42 plasser og Vik har 26 plasser for barn mellom 0 og 6 år

Barn på avdeling Knerten og Kardemomme By må det søkes for, ved hovedopptak, til annen avdeling når barnet er ca 3 år.

Søknaden sendes til: Sømna kommune, 8920 Sømna, innen 1.mars. Merkes ”barnehagesøknad”.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut