Høring skolestruktur – Sømna kommune


Kommunestyret i Sømna har gjort et intensjonsvedtak om endring i skolestrukturen i Sømna. Saken er nå lagt ut til offentlig høring og den er sendt til høringsinstansene. Organisasjoner og enkeltpersoner gis også anledning til å komme med høringsuttalelser.


Utredningen og høringsbrevet ligger på kommunenes nettside www.somna.kommune.no.

Dokumentene er også tilgjengelig for lesing på rådhuset.

Det bes om høringsinnspill knyttet til følgende to alternativer:

  1. Felles 1-10 trinn ved Vik skole (1 skole)
  2. Felles 1-4 trinn på Berg skole og felles 5-10 trinn ved Vik skole (2 skoler)

Høringsfristen er 17.mars 2017.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@somna.kommune.no
evt. i post til Sømna kommune, Kystveien 84 A, 8920 Sømna."

Høringsbrev skolestruktur - Somna kommune
Utredning av skolestruktur 2017
Sist oppdatert den 23.jan.2017


Tips en venn Skriv ut