Høring revidering rusmiddelpolitisk plan


I medhold av plan og bygningslovens § 11-14 , varsles det om at rusmiddelpolitisk handlingsplan skal revideres og legges ut til offentlig høring.


HØRING REVIDERING RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN.

I medhold av plan og bygningslovens § 11-14 , varsles det om at rusmiddelpolitisk handlingsplan skal revideres og legges ut til offentlig høring.

Planen ligger på Kommunehuset og på Sømna kommunes hjemmeside www.somna.kommune.no

Innspill til planen sendes skriftlig til: e-post:  postmottak@somna.kommune.no eller til Sømna kommune, rådmannskontoret, 8920 Sømna

Høringsfrist 26.mai 2016.
Sist oppdatert den 26.apr.2016


Tips en venn Skriv ut