Høring - Trafikksikkerhetsplan


Sømna kommune legger forslag til Trafikksikkerhetsplan for 2016-2019 ut til offentlig høring, jf. plan- og bygningsloven.


Trafikksikkerhetsplanen finner du her.

I tillegg til å være lagt ut på Sømna kommunes hjemmeside kan du finne papirkopi av Trafikksikkerhetsplanen på biblioteket og teknisk avdeling.

Eventuelle merknader/innspill sendes til: Sømna kommune, Teknisk avdeling, Kystveien 84 A, 8920 Sømna. Eller ved mail til postmottak@somna.kommune.no

Høringsfrist er 11.06.16.
Sist oppdatert den 12.mai.2016


Tips en venn Skriv ut