Høring - forslag til forskrift om utvidet jakttid på elg i Nordland 2015


Bindal, Sømna, Brønnøy og Vevelstad kommuner har sendt en felles søknad om utvidet jakttid på elg. Nordland fylkeskommune har nå sendt forslag til ny forskrift om utvidet jakttid på høring. Høringsfristen er 26. juni 2015


Høring - forslag til forskrift om utvidet jakttid i Nordland 2015

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har besluttet å sende forslag til forskrift om utvidet jakttid i
Nordland i 2015 på høring.

«I henhold til Nordland fylkeskommunes retningslinjer for behandling av søknader om
utvidet jakttid, samt forvaltningslovens kapittel VII., Om forskrifter, sendes forslag til
forskrift om utvidet jakttid i Nordland i 2015 til høring til berørte parter.»

Høringsfristen er 26. juni 2015.

Høringsdokumentene kan lastes ned fra www.nfk.no/tjenester/miljo

Sakens dokumenter:
Vedlegg 1: Vurdering av søknader
Vedlegg 2: Forslag til forskrift

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Mathea Nybakke på e-post: matnyb@nfk.no eller tlf.
75 65 05 97.

Høringsuttalelser leveres skriftlig til:
post@nfk.no,
eller
Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 Bodø
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner