Helsestasjon


Enhetsleder helse Laila Estensen Tlf: 75 01 51 00
laila.estensen@somna.nhn.no

 

 

Helsestasjonen i Sømna har sine lokaler i Sømna Omsorgssenter. Vi har samme inngang som Sømna legekontor.

Helsestasjonen er åpen på hverdager :
08.00- 15.00 (sommertid)
08.00- 15.45 (vintertid)

Telefon til helsestasjonen er 75 01 51 15/6 eller 41 55 26 06

 

Ansatte:
For tiden er vi tre helsesøstre som jobber ved helsestasjonen:

Berit Sund- Ledende helsesøster  (75 % stilling) e-post: berit.sund@somna.nhn.no
Birgitte Thrana- Helsesøster         (75 % stilling, for tiden sykemeldt)
Silje Marie Aas- Helsesøster         (75 % stilling)   e-post: silje.aas@somna.nhn.no

Aud Rødli                                    (65 % stilling)

Birgitte, Berit og Silje på helsestasjonen i Sømna
Birgitte, Berit og Silje på helsestasjonen i Sømna

Helsestasjonslege:
Hver onsdag disponerer helsestasjonen lege Rolv Jørgen Bredesen.

 

Sømna deltar i Fylkesmannens satsing på ”Vårres unga- vårres framtid”. Lokalt har vi valgt å kalle denne satsingen for ”Robuste barn og unge i Sømna”. Dette prosjektet er et av flere prosjekt og tiltak som er planlagt gjennomført.

Vi på helsestasjonen har en sentral rolle i mange av prosjektene. Vi kan nevne noe:

# Drøftingsteam:
Mål; å bistå foresatte og fagfolk som jobber med barn og unge i alderen 0-18 år.

  • Består av helsesøster og PPT. Ved behov innkalles for eksempel barnevern, lege, BUP, kommunal psykiatri, fysioterapeut, logoped…
  • Månedlige møter
  • Foreldre, lærere eller andre som ønsker å drøfte en problemstilling vedr. et barn/ungdom kan ta kontakt, og velger selv hvem de vil ha med fra det offentlige.
  • Behov meldes til helsesøster.

# ”Jenter i fokus” og ”Gutter i fokus”
Dette er et tilbud helsestasjonen har laget , med hjelp fra skolen og innleid fysioterapeut samt ressursperson i forhold til å jobbe med ungdom. Opplegget er laget for elevene i 7.klasse ved Vik og Berg skole. Det settes av tre hele dager fordelt på skoleåret. Jentene tilbys HPV vaksine disse dagene. De to første dagene er guttene i en gruppe og jentene i en annen. Den siste dagen drar hele gjengen på tur sammen.

Hovedmål; Barn, unge og familiers muligheter og mestringskompetanse knyttet til å ta positive valg for egen helse skal styrkes ved å ;

  • Legge til rette for at guttene og jentene skal bli bedre kjent og få en trygg overgang til ungdomsskolen.
  • Heve ungdommenes kompetanse knyttet til psykisk helse. For eksempel selvfølelse, selvtillit, sinne mestring, vold, sosiale medier, venner, mobbing.
  • Bidra til at ungdommene velger ”Fortsatt fysisk aktiv som ungdom”
  • Bidra til at det dannes bevisste holdninger til kost.
  • Bidra til etablering av gruppenormer for positive valg.
  • Styrke tverrfaglig samarbeid i skolehelsetjenesten.

#  Foreldreveiledning
Fra februar 2015 tilbyr helsestasjonen foreldreveiledningskurs på helsestasjonen. Kurset heter Circle of security (COS) eller trygghetssirkelen på norsk. For mer informasjon om COS; www.nrk.no/livsstil/slik-får-du-lykkeligere-barn-1.11272919

Programmet består av 8 gruppesamlinger, hver på 1,5 time med en ukes mellomrom. Kurset er gratis. Vi håper at dette blir noe vi kan tilby flere ganger i året.  Dersom du er interessert, så ta gjerne kontakt med oss. Vi kommer til å annonsere tilbudet for hver ”runde”

# Oppfølging av barn med overvekt
Helsestasjonen tilbyr tverrfaglig oppfølging til familier som har barn/unge med overvekt. Vi har samarbeid med lege, fysioterapeut og ernæringsterapeut. Dersom dere ønsker hjelp/støtte fra helsestasjonen, så ta gjerne kontakt for samtale.

Flyktninger
Oppfølging i samarbeid med flyktningekonsulenten
Vi gjennomfører tuberkulose testing, samt vaksineringer av de som har behov for dette.
Barn følges opp med vaksineringsprogrammet, samt annen oppfølging ved behov.

Prevensjonsveileding
Alle tre helsesøster som jobber ved helsestasjonen i Sømna er godkjent
Som veiledere i forhold til prevensjon til unge. Vi kan skrive ut resept på
P-piller til jenter mellom 16-20 år.  Timen til helsesøster er gratis.
Det dekkes 100,- av det reseptbelagt prevensjon koster. Dersom p-pillen koster mer enn dette, må jenta betale det som blir over 100,-. Frakt til utsalg/ hjem med post kommer i tillegg.

Relevant info;
www.Sexogsamfunn.no
www.klaraklok.no

Hvis du trenger noen å snakke med:
Barne og unges kontakttlf. Man - fre 14.00-20.00  Gratis  800 33 321

Barneombudet Gratis 800 31 700

Helsestasjonen i Sømna
Silje og Birgitte ved helsestasjonen i Sømna
 


 
Sist oppdatert den 17.aug.2017


Tips en venn Skriv ut