Har du lyst til å være med i kulturskolen 2013/14?


Alle som vil være med på kulturskolens tilbud 2013/14 må søke. Mange av våre undervisningstilbud foregår knyttet til skoledagen, men kulturskoleaktivitetene foregår også kveld‐ og helgetid.


Du finner tilbud og påmeldingsskjema her.

Viktig å vite om kulturskolen!

- Alle som vil være med på kulturskolens tilbud 2013/14 må søke. Plassen du søker gjelder hele skoleåret. Plassen må sies opp skriftlig. Ved opptak får elever som deltok året før første prioritet.

- Mange av våre undervisningstilbud foregår knyttet til skoledagen, men kulturskoleaktivitetene foregår også kveld‐ og helgetid. Vi ønsker at alle skal bli godt tatt
vare på i kulturskolen. Vennligst meld fra til oss dersom eleven har behov for ekstra bistand eller oppfølging.

- Du bør ha tilgang til eget instrument dersom du velger instrumentalundervisning. Kulturskolen samarbeider med Sømna skolekorps. Blåseinstrumenter kan leies fra Sømna skolekorps.

- I løpet av året har du mulighet til å delta på konserter, opptredener og utstillinger.

- Kulturskolen har egen serviceerklæring, vedtekter og virksomhetsplan. Vi oppfordrer alle foresatte til å sette seg inn i dette. Materialet finnes på Sømna kommunes hjemmeside/kulturskolen. Kulturskolen sender også ut informasjon via It’s learning. Svar på din søknad og nærmere informasjon om tid og sted får du rett etter skolestart til høsten.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut