Hans Gunnar Holand er ansatt som prosjektleder for prosjekt «Liv i Bygda»


Holand har en bred bakgrunn fra ulike organisasjoner både lokalt og sentralt, samt at han har erfaring som selvstendig næringsdrivende og innehar stor lokalkunnskap.


Han har også fungert som ordfører i Sømna en kort periode. Han vil tiltre som prosjektleder 1. september 2016 og vil ha kontorsted på kommunehuset i Sømna.

Rådmann Erlend Eriksen er tilfreds med at vi endelig har fått en prosjektleder på plass. Han vil også oppfordre alle som har tanker rundt en positiv utvikling av Sømna og Søndre del av Brønnøy til å ta kontakt med Holand når han begynner i stillingen.

- Jeg ser fram til å samarbeide med ham for å få til en positiv utvikling i dette området, sier Eriksen.

Prosjektet «Liv i Bygda
Det 2-årige prosjektet er et samarbeid mellom Sømna og Brønnøy kommune. Det er finansiert fra Fylkesmannens landbruksavdeling, Nordland fylkeskommune, Brønnøy kommune og Sømna kommune.

Målet er å bidra til en positiv utvikling av landbruket og annet næringsliv i Sømna og Søndre del av Brønnøy (Kvervet, Trælnes og Rodal ). Det er også et mål å øke bolysten i området, slik at de som bor her i dag trives bedre og at folk utenfra får lyst til å flytte hit.
******************
For ytterligere informasjon:
Rådmann Erlend Eriksen, Tlf: 75015012 / 90521571
Prosjektleder Hans Gunnar Holand Tlf: 90764205
Jordbrukssjef Nils Nyborg Tlf: 75015071 / 95850121
Sist oppdatert den 30.jun.2016


Tips en venn Skriv ut