Grendemøter om kommuneplanarbeidet


Fra 15. – 22. juni gjennomføres en høringsrunde i Sømna i tilknytning til kommuneplanarbeidet. Da inviteres det til folkemøter i fem ulike områder, etter følgende plan;


Grendemøter om kommuneplanarbeidet

 

Fra 15. – 22. juni gjennomføres en høringsrunde i Sømna i tilknytning til kommuneplanarbeidet. Da inviteres det til folkemøter i fem ulike områder, etter følgende plan;

 

Område

Tidspunkt

Sted

Kvaløya/Sund/Sandvåg

Torsdag 15.6, 19.30-22.00

Sund Forsamlingshus

Stein/Kjørsvik/Viksjøen/Mardal/Vik

Mandag 19.6, 19.30-22.00

Framheim

Brekkeidet/Malm/Hombornes

Tirsdag 20.6, 19.30-22.00

Hombornes Grendehus

Dalbotn

Onsdag 21.6, 19.30-22.00

Kvitletunet

Berg med omland

Torsdag 22.6, 19.30-22.00

Lysingen

 

På disse møtene vil det bli gitt en orientering om utkast til samfunnsdelen av kommuneplanen, som da vil foreligge, og de fremmøtte får anledning til å gi sin tilbakemelding på denne. Så skal det også være en innledning om arealplanarbeidet. Deretter gis det mulighet til å komme med innspill. Her vil man særlig være ute etter innspill og nye planer/ideer fra grunneiere.

Det blir en enkel servering. Styringsgruppens medlemmer (formannskapet) vil prioritere å være tilstede på møtene i den grad det praktisk lar seg gjennomføre.

I august vil det også bli gjennomført tematiske høringer i tilknytning til planarbeidet. Planen for disse møtene kommer vi tilbake til litt senere.

Eventuelle spørsmål om opplegget rundt møtene i juni kan rettes til undertegnede.

 

16.05.17

 

Kjell Ove Johansen

Prosjektleder kommuneplan

koj@somna.kommune.no

mobil 41474052
Sist oppdatert den 12.jun.2017


Tips en venn Skriv ut