Fysisk aktivitet, idrett og naturopplevelser


Sømna kommune har vedtatt ny kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og naturopplevelser 2014-2018.


Sømna kommune skal legge til rette for at alle kan utøve fysisk aktivitet, idrett- og naturopplevelser. Målet er at mange flere skal bli litt mer fysisk aktive.

Det skal gjelde for alle grupper i kommunen, i eget nærmiljø eller kommunen for øvrig. Det skal gis gode muligheter til allsidig fysisk aktivitet og naturopplevelser, enten det er lek, friluftsliv, breddeidrett eller konkurranseidrett som er ønskelig og det er fokus på lavterskeltilbud.

Handlingsprogrammet er delt opp i to. Det er en del som omhandler ordinære anlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv og kulturbygg. I denne delen er det en prioritert og uprioritert liste over nye bygg eller bygg som trenger og rehabiliteres.  Den andre delen består av en rekke tiltak for å fremme fysisk aktivitet og det er mange sektorer involvert; blant annet helse, oppvekst og teknisk. I tillegg er det en rekke tiltak som frivillige lag/foreninger er involvert i.

Planen i helhet kan leses her. Den skal rulleres hvert år. De tiltak som står på uprioritert liste kan da flyttes over til prioritert liste dersom det foreligger noen konkrete planer/søknader for prosjektet. Har du en god idè eller noen prosjekter på gang som du ønsker å søke om spillemidler til, ta kontakt med teknisk avdeling i kommunen eller folkehelsekoordinator.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut