Fylkeskommunen tilbyr tilskudd til en lang rekke tiltak


"Folkehelsetiltak", "Ung kultur" og "Trafikksikkerhet - holdninger" er eksempler på tiltak


Fylkeskommunens frister for å søke om tilskudd:

Folkehelsetiltak (primært innen fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot røyking, mental helse og rusforebygging). Frivillige lag og foreninger kan søke. Søknadsfristen er 1. februar.

Ung kultur (prosjekter eller arrangement der barn og unge er målgruppen og der de også er involverte aktører. Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke. Søknadsfristen er 1. februar.

Holdningsskapende tiltak trafikksikkerhet
Søkere kan være lag/foreninger/skoler/FAU/enkeltpersoner. Søknadsfristen er 10. mars.

For mer informasjon og søknadsskjema, trykk på linken: Tilskudd NFK

Ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinator dersom du ønsker hjelp med søknaden. marianne.v.grottheim@somna.kommune.no / 750 15 016
Sist oppdatert den 30.des.2016


Tips en venn Skriv ut