Fritak for eiendomsskatt 2014


Sømna kommunestyre har i sak 27/14 åpnet for at eiendommer eller bygg som er fredet av Riksantikvaren eller annen kulturminnemyndighet som Nordland Fylkeskommune eller Sametinget kan innvilges helt eller delvis fritak for eiendomsskatt.


Søknad om fritak må være dokumentert og sendes til eiendomsskattekontoret i Sømna kommune, 8920 Sømna,  innen 01.10.14.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut