Framtidig kommunestruktur - kommunereform


Fra ca. fredag 15.mai får 200 innbyggere i Sømna telefon fra Nordstat med spørsmål om kommunereformen. Undersøkelsen er enkel og du får spørsmål om hva du tror om en fremtidig kommunestruktur på Helgeland. Det er viktig for kommunen å høre hva innbyggerne mener, og vi håper derfor at de som blir oppringt tar seg tid til å svare.


Telemarksforsking hjelper Sømna og nabokommunene med å utrede konsekvenser av endringer i kommunestrukturen på Helgeland og i Ytre Namdal. En presentasjon ble lagt fram 13. april 2015.
 

Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland. Presentasjon informasjonsmøte 13. april 2015.
 

Fra fredag 15.mai får ca. 200 innbyggere i Sømna telefon fra Nordstat om kommunereformen. En enkel undersøkelse som vi gjerne ser at du svarer på. Undersøkelsen er enkel og du får spørsmål om hva du tror om en fremtidig kommunestruktur på Helgeland.

 

Arbeidet med å utrede framtidig kommunestruktur pågår. Sømna kommune har sammen med de øvrige kommunene på Sør-Helgeland (Vevelstad, Brønnøy, Vega og Bindal), besluttet å utrede økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller i regionen.

Telemarksforsking skal lage rapport som skal være sluttført sensommeren 2015.

 
Her finner du presentasjon fra møte i Brønnøysund 06.01.15 der kommunene besluttet hvilke 4 sammenslåingsalternativer som skal utredes. Dette er alternativer som Telemarksforsking skal se nærmere på, og det er ikke gitt å si om det er ett av disse eller annet alternativ som blir det kommunen til slutt lander på. Sluttrapporten fra Telemarksforsking vil bli grundig orientert om når den tid kommer. I tillegg til arbeidet som vi deltar i på Sør-Helgeland er Bindal kommune også med i prosess sammen med Leka, Nærøy og Vikna. Innbyggere skal involveres og kommunestyret skal etter planen fatte sitt endelige vedtak om framtidig kommunestruktur våren 2016. Dette er en omfattende prosess.
 
Les mer på www.kommunereform.no
 Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner