Fra kommunens stand på Sømnamessa


På Sømna kommunes stand under Sømnamessa hadde ordfører Andrine Solli Oppegård en boks hvor alle som ønsket det kunne legge lapper med spørsmål eller innspill til ordføreren.


Ordfører Andrine Solli Oppegård snakket med flere under Sømnamessa. Ikke alle spørsmål hadde hun svar på der og da, hun har nå fått undersøkt litt og her er kommer det samlet svar. Noen har stilt samme spørsmål. Og de er satt opp og svart samtidig.

 

 • Langåsen Sør: Er det krav om at en må bygge innen 2 år etter at man har kjøpt tomten? Er det noen solgte tomter?

Det er ikke byggefrist etter at man har kjøpt tomta, men det oppfordres til å selge videre hvis det ikke bygges innen to år. Tomtene legges ut for salg nå, det gis en håndgivelsesavtale med varighet 2 mnd før kjøpekontrakt inngås. Priser varierer fra 309 000 til 367 000.

 

 • Klatrevegg ønskes, både innendørs og utendørs (på Berg allbrukshus).

Det ligger i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og naturopplevelser, prioritert som nr 7, 8 og 9. Flere planlagte prosjekter er gjennomført i 2016 og tiltakene ligger nå prioritert som nr 5, 6 og 8. Skal tiltakene finansieres gjennom fylkeskommunale midler må det fremmes søknad fra lag og foreninger. Andre finansieringsmuligheter er også tilstede. Per nå har ikke kommunen muligheter til å finansiere slike anlegg helt alene.

 

 • Aktivitetspark Berg?

Jeg har vært og sett på parken i Brønnøysund og det er definitivt artig å leike og trene samtidig! Det må komme et initiativ om dette fra lag eller forening hvis det ønskes på et område. Gangen i det er at det da blir vurdert tatt med i prioriteringslisten i kommunedelplanen som ligger til grunn for søknad om midler som fylkeskommunen disponerer. Andre finansieringskilder finnes også, i tillegg til dugnadsinnsats ol. Også her må jeg si at per nå har ikke kommunen muligheter til å finansiere slike anlegg helt alene.

 

 • Banen i Vik må ha påfyll av gummikuler, hvis ikke dette gjøres raskt vil banens kvalitet forringes raskt.

Dette tas det tak i, i tillegg til at målenes plassering må byttes på jevnlig slik at slitasjen fordeles skal sladderutiner og påfyll av «kuler» gjennomføres så snart som mulig.

 

 • Vi på sørenden av Sømna ønsker også en del av internett/bredbånds-tilbudet som er innvilget Sømna kommune.

Det er planlagt at hele Sømna skal få tilgang til fiber med større kapasitet enn nå. Første etappe er i området ved Brekkeidet/Slåttøy Transport. Her er behovet stort for å drifte virksomheten godt. Det var også en av grunnen til at disse midlene tilfalt Sømna

 

 • Berg skole: garderobeskap som kan låses, det er så mye rot med klær og eiendeler i garderobene.

Godt innspill! Dette tar jeg med videre! Husk å melde fra til FAU, foreldreutvalget ved skolen, så kan de ta det videre de også!

 

 • Berg skole, uteareal: Pusse opp på turnparken på Berg. Et mindre sleng-stativ. Nye basketballnett på Berg. Nye mål på grusbane på Berg skole. Turn med apparater på Berg skole.

Godt innspill! Dette tar jeg med videre både i forhold til generelt vedlikehold og nye prosjekter!

 

 • Ufohuske på Vik skole eller husker.

Hei, nå er aktivitetspark kommet opp på Vik. Det ser ut som om noen av ønskene er oppfylt der!

 

 • Ballbinger generelt: dekket er utslitt både Berg og Vik.

Viktig tilbakemelding, jeg har videreformidlet og det skal settes i gang en gjennomgang av behov for vedlikehold for ballbingene.

 

 • Sømna Allbrukshall:  Dere burde ha malt gymsalen på Berg. Hva skjer med betongklossen (Allbrukshallen) på Berg skole?

Kanskje vi kan lage utvendig klatrevegg!?

Her har administrasjon en dialog gående omkring garantiansvar Men det er det er spennende ting på gang om hva vi skal gjøre med mulighetene vi har med disse veggene.

 

 • Kan alle kommunale arbeidsplasser få dusj? (Skole/bhg osv) For tilrettelegging av trening til jobb

Dette var et godt innspill! Det må bakes inn i renovering/vedlikehold og så får vi ta saken inn til politisk behandling. Generelt anbefales det å få dette inn som tiltak i budsjett. Prosjekt økonomianalyse vil også gi en oversikt.

 

 • Kjøre drone-filmen som ble vist under Sømna messa i resepsjonen til Brønnøysundregistrene/flyplassen. (M.tomtepriser).

Dette må vi se nærmere på, jeg spiller ballen over til «Liv i bygda»-prosjektet og teknisk etat.

 

 • Forebygging stormskade Berg Brygge og småbåthavn kan gjøres ved å utvide molo på Berg.

Betongkant for ekstra sikring steinkant v.Berg Brygge.

Det ble sagt fra kommunens side at betongkanten skulle utføres av kommunen for noen år siden.

Hvordan ligger saken?

Arbeid med å bygge betongkanten settes i gang om kort tid ifølge administrasjon. Forebygging av stormskader ved å forlenge og utvide molo er mer komplisert, men det sees på saken fra administrasjonens side.

 

 • Varm mat i kantina på skolen. Varm mat i kantina og eventuelt pizza på fredager. Hvor ble det av skolelunsjen varmmat/du lovet i valgkampen! Vi vil at kantinene skal komme i bruk. Der de kan selge varm mat på skola.

Hei, det er et mål å få til det. Vi må legge om noen av de tingene vi driver i kommunen, skal pengene vi har til rådighet kunne brukes til et så godt formål.

 

 • Jeg ønsker dessert på skolen.

Dere får frukt på skolen, ikke sant? Det er bra dessert det?

 

 • Ismaskin på skola, iskrem. Brusautomat på skola. Tyggis på skolen. Tyggis på skolen. Chipsautomat ved alle garderobene. Skolekort med penger som registreres når du bruker en av automatene.

Hei, det hadde vært godt med iskrem, brus og chips hele dagen, men er det egentlig bra for oss? Det er smartere å ha dette en gang i uka hjemme, og ikke i skoletida både for tenner og helsas skyld. Tyggis på skola ender alltid opp med at det blir klistret tyggis på de rareste plasser. Da jeg gikk i på skola fant vi alltid tyggis klistret under pulter og stoler. De kunne være veldig gamle og så ble det til at det satte seg fast på klærne, eller enda verre i håret! På grunn av dette har man valgt å si at tyggis kan man ha i fritiden, men ikke på skola.

 

 • Nye fotballer (klasseball), akematter, slåballkøller osv Nye fotballer til skolen, og nye akematter

Hei, det vi gjorde da jeg gikk på skolen var at en elev fikk i ansvar å samle inn penger fra alle i klassen til egen fotball og håndball. En av oss hadde ukeansvar for å få ballen inn etter friminuttene. Det fungerte ganske godt. Det går også an å kontakte FAU, foreldreutvalget ved skolen om de har penger til dette.

 

 • Søppelkasse ved alle garderobene.

Det anbefaler jeg at dere tar opp med elevrådet, kanskje rektor har penger på budsjettet til dette eller er det en grunn til at det ikke er søppelbøtter i garderobene?

 

 • Skatested.

Det hadde vært artig, hvis noen lag eller foreninger kan melde inn dette kan det tas med i prioriteringsliste. Jeg ser at det skates litt på trapper og fortau ellers, så vi har noen plasser hvor det kan gjøres selv uten egen park!

 

 • Åpen hall 1 gang i uka.

Hei, hallen er gratis å leie når det er barn i grunnskolealder som deltar  og fram til klokken 20 om kveldene. Det er noen få timer ledige i hallen nå. Hvis vi skal ha «åpen hall» må noen voksne være ansvarlig. Jeg vet idrettslaget har tenkt å ha tilbud om fellestrening for alle en gang i uka. Kanskje får vi det til?

 

 • Turnhall/turnlag

Hei, det er turngruppe i Brønnøysund, den drives gjennom idrettslagene der. Hvis det ønskes turngruppe i Sømna er det noe vi/dere må starte opp selv. En voksen må være ansvarlig. Hvis det blir mange som driver med turn kan det kanskje i fremtiden bli aktuelt med turnhall, men ikke nå.

 

 • Fri tilgang til leksehjelp på morgenene.

Hei, det hadde vært fint, men det tror jeg ikke vi har råd til å gjøre. Det er uansett mulig å gå inn på klasserommet litt før skolen begynner for å gjøre lekser, er det ikke?

 

 • Stoler med hjul på skola.

Hei, det er veldig greit å kunne variere sittestilling når man sitter mye. Jeg håper det er noe som kan kjøpes inn til alle etter hvert.

 

 • Gamle pulter som det går ant å ha ting i.

De pultene husker jeg at jeg likte godt. De lages nok ikke lenger, så vi må nok ha de pultene vi har og får tak i!

 

 • Musikktimer med instrumenter.

Hei, det musikklæreren som planlegger hva dere gjør i musikktimene. Det som skal gjøres i musikktimene er igjen bestemt av en annen plan som gjelder for hele landet. Kan du spørre musikklæreren din om dere kan ha dette i løpet av skoleåret?

 

 • Lov til å ha spill på skole-Ipad. Må ha lov fra foreldre til og få spill. På Berg skole.

Hei, skoleIpad er skoleverktøy på lik linje med ei lærebok. Det er veldig lett å bruke veldig mye tid på spill, og jeg tror mange foreldre synes det er viktig at dere unger bruker tida på andre ting også!

 

 • Jeg ønsker meg at vi får overnatte på skolen, mente 4.kl. Det hadde vært en god følelse for oss. Vi har lyst lenge. Da blir det en slags øvelse før vi drar på leirskole.

Hei! Jeg skjønner godt at det frister. Har dere spurt læreren eller foreldrekontakten om dette? Det kan godt hende det lar seg gjøre. Noen skoler har lesevake som del av norsundervisningen.

 
Sist oppdatert den 21.nov.2016


Tips en venn Skriv ut