Fra folkemøtet om mottak av asylsøkere onsdag kveld


Jarle Mediå fra Nord-Norsk Mottakssenter AS orienterte og svarte på spørsmål for en nesten fullsatt kinosal om midlertidig bosted for flyktninger i Sømna.


Onsdag 11.11. møtte omlag 50 personer opp til folkemøte for å få informasjon om etablering av midlertidig bosted for asylsøkere i Sømna.

Ordfører ønsket velkommen og så tok operatør Nord Norsk mottakssenter over ordet og fortalte om sin virksomhet, orienterte om dagens flyktningesituasjon, oppbygning av asylsystemeti Norge og spesifikt om hva de har gjort avtale om med Bjørnvika Natursenter. Midlertidig overnatting for asylsøkere er opprettet for asylsøkere som Norge ikke har plass til i asylmottak. Kapasitet i asylmottak bygges opp,
men i påvente av at dette skjer har UDI opprettet denne ordningen slik at mennesker sikres tak over hodet i påvente av ledig plass i ordinært mottak.


Av praktisk betydning for oss i Sømna kom følgende fram: Nå som avtale om leie og drift er gjort venter man på at UDI skal godkjenne avtalen. Dette går vanligvis fort. UDI foretrekker å samarbeide med profesjonelle operatører i følge firma. Det er gjort avtale om å leie 74 senger. Varighet fram til turistsesongen starter i april/mai 2016. NNMottakssenter skal leie inn 4 ansatte. Det stilles krav til kompetanse hos de ansatte, virksomheten vil også jevnlig følge opp de ansatte. Det blir døgnvakt, brannvakter opprettes. Det skal være fokus på brannvern og brannsikkerhet. Virksomheten skal ikke belaste kommunale tjenester annet enn ved behov for akutt helsehjelp.

Hvilke mennesker som kommer er ikke kjent ennå, hovedmengden asylsøkere er unge menn, syrere og afghanere, men NNMottakssenter vil legge inn ønske om barnefamilier fordi området er egnet til dette. Det kom opp mange spørsmål og disse ble forsøkt besvart, vi vet mer når avtalen med UDI er klar og asylsøkerne har kommet. Det ble stilt spørsmål om hvor frivillige kan henvende seg og det kom opp at dette kan eventuelt koordineres via frivillighetssentralen. Dette kommer vi tilbake til.

Nord Norsk mottakssenter vil fortsette dialog med kommunen framover.

PowerPoint: INFORMASJON OM MIDLERTIDIG BOSTED FOR ASYLSØKERE I SØMNA

Fra folkemøtet
Kinosalen fyltes nesten helt opp etterhvert

 

Jarle Mediå
Jarle Mediå orienterte

Foto: Trond Grønmo
 

 
Sist oppdatert den 12.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner