Administrasjon


Administrasjon
Formannsskapskonsulent Gro Steen
Tlf: 75 01 50 10
Fax: 75 01 50 01
gro.steen@somna.kommune.no
post@somna.kommune.no


 

Rådmann Kommunalsjef oppvekst
Lønn/personal Økonomi/kemner
Folkehelsekoordinator Kvalitetsarbeid
  Organisasjonskart
Sømna kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

 

Formannskapskonsulent Gro Steen
Formannsskapskonsulent
Gro Steen

Sømna kommunes sentraladministrasjon består av formannskapskontoret, lønns og personalkontoret, økonomikontoret samt IT.

Rådmannen er kommunens administrative leder og er bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. 

Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak og for administrative vedtak fattet etter delegert myndighet. 

Rådmannens nærmeste medarbeider på formannskapskontoret er formannskapskonsulenten som har et ansvar både i forhold til politisk og administrativt sekretariat.

Kommunens to viktigste hovedoppgaver er å være tjenesteprodusent samt å være samfunnsutvikler.


Kommunen er organisert i en flat struktur.  Det betyr at det er direkte forbindelse mellom ledelsen for den enkelte avdeling og rådmannen.

 
Sist oppdatert den 02.feb.2017


Tips en venn Skriv ut