Foreldreutvalget for grunnopplæringen


I januar i år møttes det nyoppnevnte FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, til sitt første møte. FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen.


I januar i år møttes det nyoppnevnte FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, til sitt første møte. FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

fug_logo_short.jpg

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen og i denne sammenheng trenger vi hjelp fra dere.
Til tross for at vi feirer 40 års jubileum i år opplever vi at vi ikke er godt nok kjent blant foreldre og ansatte i skolen.

Hjemmesiden til fug

Lykke til med å skape gode relasjoner og et godt samarbeid. Forskning viser at barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen.
Sist oppdatert den 29.apr.2016


Tips en venn Skriv ut