Folkehelseuka i Nordland


Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.


fhu14.jpg Folkehelseuka i Nordland ble arrangert for første gang i 2013. Målet er at dette skal bli en årlig markering av folkehelsearbeidet.
Folkehelseuka 2014 arrangeres i uke 10, 3. - 9. mars.

 

Eksempler på aktiviteter kan være:
- arenaer der lag, foreninger og frivillige organisasjoner kan markedsføre seg (nyrekruttering)
- nye tilbud som snart er på plass? Lansèr disse i Folkehelseuka!
- kulturelle aktiviteter
- ulike friluftsaktiviteter
- foredrag om temaer innen folkehelse
- idrettsarrangementer

Les mer om Folkehelseuka på Nordland fylkeskommunes nettside http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=5014&AId=29239                                                 

Her finnes det en idèbank og materiell som kan lastes ned og bestilles.

 

Ta kontakt med folkehelsekoordinator hvis du har en idè slik at alle aktivitetene kan koordineres inn i et felles program. Mail: marianne.v.grottheim@somna.kommune.no / tlf: 750 15 016. Frist for å melde inn tiltak som ønskes i programmet er fredag 21. februar

 

Folkehelse er et vidt og mangfoldig begrep, så det er nesten ingen grenser for hvilke typer aktivitet og arrangement Folkehelseuka kan inneholde.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut