Folkehelseuka 2015


Vi ønsker alle med på markeringen av Folkehelseuka i uke 17: 20-26 april


VI ØNSKER ALLE MED PÅ MARKERINGEN AV
FOLKEHELSEUKA I UKE 17: 20-26 APRIL


Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Sømna og Folkehelseuka er en ekstra markering av
dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud og aktiviteter som eksisterer i kommunen.

Vi ønsker at lag/foreninger, skoler og barnehager, bedrifter og andre vil være med å markere
Folkehelseuka med ulike aktiviteter og arrangementer.
Hva dere ønsker å bidra med er det bare
deres egen fantasi som setter grenser for. Små enkle tiltak/arrangement kan ofte være like bra som
store og krevende arrangementer.

Eksempler på tiltak kan være:
-  skape arenaer der lag og foreninger kan markedsføre seg (nyrekruttering) - nye tilbud som snart er
på plass? Lansèr disse i Folkehelseuka! - kulturelle aktiviteter
-  ulike friluftsaktiviteter (2015 er friluftslivets år!)
-  foredrag om temaer innen folkehelse
-  idrettsarrangementer

Les mer om Folkehelseuka på Nordland fylkeskommunes nettside
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/om-folkehelsearbeidet/folkehelseuka/
Her finner du idèbank og materiell som kan lastes ned.

Ta kontakt med folkehelsekoordinator hvis du har en idè eller tiltak slik at alle aktivitetene kan
koordineres inn i et felles program som vil bli distribuert via flere kanaler.
Mail: marianne.v.grottheim@somna.kommune.no / tlf: 750 15 016.

Frist for å melde inn tiltak som ønskes i programmet er torsdag 9.april
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut